Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Vuxenenheten

Har du eller någon du känner problem med missbruk av något slag? Då kan du vända dig till kommunens Missbruksenhet som arbetar med missbruk och beroendefrågor.

Det kan gälla alkohol, narkotika, anabola steroider, tabletter, spel eller något annat som skapar beroendeproblematik.

Arbetet omfattar även anhöriga och nätverk. Förebyggande arbete är en prioriterad del av verksamheten. Kommunens Alkohol- och drogsamordnare ingår i Missbruksenheten.

Missbruk är en fråga som berör flera myndigheter, verksamheter och organisationer. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) har dock socialnämnden ett särskilt ansvar både när det gäller förebyggande insatser och för att den enskilde med ett missbruk, får det stöd och den vård och behandling som han eller hon är i behov av. Stödet omfattar även anhöriga, både barn och vuxna.

Vårt arbete bygger på frivillighet (enl SoL) men vi har även till uppgift att i vissa fall bedriva handläggning enligt tvångslagen - Vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Inom Missbruksenheten utförs följande :
- Utreda och bedöma behov av vård och behandlingsinsatser
- Matcha till rätt vård- och behandlingsinsats.
- Bedriva motivationsarbete
- Ge råd, stöd och information.
- Förebyggande och uppsökande insatser.

Öppenvårdsbehandling

I Nordanstig bedriver vi en Öppenvårdsbehandling, det innebär att du kan delta i behandling men bo kvar hemma. Öppenvårdsbehandlingen har AA-s tolvstegsprogram som grund (Minnesotamodellen) men innehåller även samverkan med kommunens budgetrådgivare, arbetsförmedling, försäkringskassa, primärvård och andra aktörer allt efter behov. Parallellt bedrivs ett Anhörigprogram och barngrupper enligt ERSTA-modellen.

För de som inte kan tillgodogöra sig vård och behandling i öppenvårdsform erbjuds flera olika slutna vård- och behandlingsalternativ.

Uppdaterad: 2018-01-26

Sidansvarig: Kristina Berglund, socialchef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Alkohol- och drogterapeut

Isak Hagberg
070-324 03 79

Ann-Christin Rosenberg
070-535 34 72

Drogsamordnare

Anna Haapala

Telefontid
Måndag-Fredag
klockan 08.30-09.30

0652-362 31 reception
0652-360 00 växel

Fax
0652-361 50

Besöksadress

Kommunkontoret
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner