Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Våra förskolor

Välkomna till förskolorna i Nordanstig.

Välkommen till förskolan - broschyr i pdf-formatPDF

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen" (Lpfö-98 rev -10).
Det här utdraget ur läroplanen visar på den inriktning förskolorna i kommunen strävar efter. Som ett led i den satsningen har vi satt igång ett omfattande kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbetet

Förskolorna i kommunen bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete sedan höstterminen 2013.

En stor del av utvecklingsarbetet drivs som nätverk inom kommunen. Vi har nätverk med de pedagogiska ledarna på alla förskolor i kommunen och just nu ett nätverk med inriktning mot mångkultur och flerspråkighet och ett för de som är lärarutbildare.

I kommunen pågår även två projekt. Det ena ett projekt som leds av Toli Sjöberg Olsson och Malin Klingh ”Förhållningssätt som utvecklar”. Det pågår tom dec 2016 och finansieras av Specialpedagogiska myndigheten. Målet är att utveckla former med hjälp av skolverkets stödmaterial för övergångar mellan förskola och förskoleklass särskilt anpassade för barn i behov av särskilt stöd. Att skapa samarbetsformer mellan förskola och skola där förhållningssätt generellt diskuteras och utvecklas och där barn i behov av särskilt stöd framhålls. Det andra är att förskolorna i Bergsjö, Lönnbergsskolan och Villan deltar i ett projekt med Mittuniversitetet som övningsskoleområde. Det innebär att universitetets lärarstudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning i Bergsjö. Alla pedagoger inom övningsskoleområdet får en 7,5hp utbildning och några pedagoger får ytterligare 7,5hp och blir då verksamhetsförlagda lärarutbildare. Detta projekt pågår under 5 år.

Alla pedagoger läser Skolverkets skrift Kvalitetsarbete i praktiken och diskuterar i smågrupper på arbetsplatsträffarna som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.

Pedagogers arbete består till större delen i förmågan att lyssna, att se och låta sig inspireras och lära av det barnen säger och gör. Det är viktigt att hålla barnens frågor, hypoteser och teorier – men också deras fantasier - levande och följa och studera hur de söker efter svar och skapar mening i tillvaron” Från kvalitet till meningsskapande” Dahlberg, Moss, Pence.


Ort

 

Telefon

Bergsjö

Rektor och förskolechef
Ann-Charlotte Lindgren
Per Dahlström


070-305 28 59
070-397 32 76

Adress

Förskola och avdelningar

Telefon

Aspvägen

Bållebergets förskola

 

829 50 Bergsjö

Myran 1-3 år

073-275 56 86

Karta Bergsjö förskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyckelpigan 1-3 år

073-275 56 89

 

Snigeln 3-5 år

073-275 56 88

 

Fjärilen 3-5 år

073-275 56 87

 

 

 

Pilvägen 2,

Lilla Bålleberget:

 

829 50 Bergsjö

Ekorren 1-3

073-275 54 90

Karta Bergsjö förskolor Pilvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Igelkotten 3-5 år

073-270 66 39

 

Köket

073-275 35 70

 

 

 

Alvägen 14,

Korallen:

 

829 50 Bergsjö

Valen 1-3 år

070-190 71 76

Karta Bergsjö förskolor Alvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delfinen 3-5 år

073-275 56 90

 

 

 

Hassela

Rektor Eva Klang

073-270 66 37

Adress

Förskola och avdelningar

Telefon

Nordanbrovägen 4,

Linblommans förskola

 

829 98 Hassela

Hattstugan 1-3 år

070-397 18 69

 

Draken

072-544 91 70

Karta Linblommmanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bullerbyn 3-6 år

070-517 74 07

 

 

 

Ilsbo

Rektor och förskolechef
Per Dahlström
Ann-Charlotte Lindgren


070-397 32 76
070-305 28 59

Adress

Förskola och avdelningar

Telefon

Kyrkvägen 6,

Bäckebo 1-2 år

073-275 27 27

829 91 Ilsbo

Lyckebo 3 år

073-275 27 28

Karta Ilsbolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

 

Kyrkvägen 2,

Ugglebo 4-5 år

073-275 27 20

829 91 Ilsbo

 

 

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

 

Gnarp

Rektor och förskolechef
Eva Fors

070-246 97 27

Adress

Förskola och avdelningar

Telefon

Bergevägen 25,

Villervallan 3-5 år

070-190 71 65 070-190 71 60

829 60 Gnarp

Trollet 3-5

073-275 56 97

Karta Gnarps förskolor länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

 

Stationsvägen 25,

Törnrosen 1-3

070-190 71 75 070-190 71 70

829 60 Gnarp

 

 

Karta Gnarps förskolor länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

 

Harmånger

Rektor och förskolechef
Anna-Lena Westrin

070-191 37 42

Adress

Förskola och avdelningar

Telefon

Karlbergsvägen,

Gläntans förskola

070-190 11 44

829 95 Harmånger

Violen 1-3 år

0652-363 91, 070-190 11 44

Karta Gläntans förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maskrosen 3-4 år

0652-363 92, 070-215 62 03

 

Solrosen 4-5 år

0652-363 96, 073-274 12 35

 

Smultronet 1-3 år

070-190 71 53

 

Jordgubben 3-5 år

070-190 71 52

 

 

 

Strömsbruk

Rektor och förskolechef
Anna-Lena Westrin

070-191 37 42

Adress

Förskola och avdelningar

Telefon

Skolvägen 2,

Stallbackens förskola

 

824 95 Strömsbruk

Brunte 1-3 år

072-242 87 81

Karta Stallbacken i Strömsbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grålle 3-5 år

072-230 74 87

 

 

 

Friskolor med förskola

 

 

Gnarp

Hosiannaskolans förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Uppdaterad: 2018-10-24

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Har du en fråga om en viss förskola är det bäst att du kontaktar förskolan direkt.

Har du en fråga som gäller flera förskolor kan du kontakta Utbildningschefen.

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner