Fredag 14 December

Arthur Engberg

Arthur Engberg (1888-1944) har gett sitt namn åt skolan i Hassela

Skolans yttre gavel vid 6-9an.

...betydelsefull inte bara som politiker

Arthur Engberg, som föddes i Hassela 1888, blev en i raden av politiska begåvningar i de socialdemokratiska regeringarna under 1930- talet. Han spelade en framträdande roll i det socialdemokratiska partiet från 1917 till sin död 1944 - och i politiken och kulturlivet överhuvudtaget - som vår dittills enda filosofiskt skolade marxist, som vår främsta politiska journalist, som enveten antiauktoritär ecklesiastikminister (kyrko-, skol- och kultur- minister) och inte minst, som bländande kvick debattör.

...studerade i Uppsala 1908 - 1913

Hösten 1908 började Arthur Engberg studera tyska. Han avbröt snart dessa studier och började istället läsa litteraturhistoria vilket han tenterade 1910 med högsta betyg (berömlig). Det var en prestation som uppväckte stolthet i hemmet i Hassela över sonens framgång.

Höstterminen 1911 började Engberg intressera sig för professor Axel Hägerströms föreläsningar rörande den praktiska filosofins grundläggning och seminarieövningar över Kants skrifter. Han inledde på Hägerströms seminarium en diskussion om etikens principer och metod. Från 1911 ägnade han tid åt studier i praktisk och teoretisk filosofi. Hans studier för Hägerström djupnade och han siktade säkert på en vetenskaplig karriär.

I januari 1913 fick han ut en fil kand-examen med förutom tre betyg i litteraturhistoria två betyg i teoretisk filosofi och ett betyg i praktisk filosofi. Han begav sig sedan till Strassburg i Tyskland på ett stipendium för att bedriva undersökningar rörande den äldre stoicismen.

Efter hand som åren gick i Uppsala började han tveka om sin verkliga livsuppgift: forskarens eller politikerns. Politiken avgick till sist med segern.

...chefredaktör och minister efter studenten

Åren 1917-1940 var han socialdemokratisk ledamot av riksdagens andra kammare och 1932-1939 ecklesiastikminister. Som chefredaktör för Arbetet 1918-1924 och Socialdemokraten 1924-1932 utövade han ett betydande inflytande på den politiska opinionen i vårt land. Som minister visade han stor handlingskraft och verkade för en modernisering av framförallt läroverkens organisation och ämnen och införde förlängning till sju år i den obligatoriska skolan.

...tog initiativ till ny skola i Hassela och blev sedan landshövding

Arthur Engberg var initiativtagare till byggande av ny centralskola i Hassela. Den stod klar för invigning den 1 september 1939. Vid invigningen den 17 september deltog Arthur Engberg. I Hudiksvallsposten den 19 september 1939 kunde man läsa om det "beramade anförandet av ecklesiastikministern". I den efterföljande samlingsregeringen fanns inte plats för stridbara och kompromisslösa viljor. Han utnämndes till landshövding i Västernorrland 1940.
Under den korta tid han var landshövding var han en mycket verksam och drivande sådan och han satte sig in i länets problem och sparade ingen möda att göra dem kända i inflytelserika kretsar i Sverige"

...bildade teater, är begravd i Hassela

Han tog initiativ till att Riksteatern bildades 1933.

Arthur Engberg avled 1944 i Härnösand men ligger begravd i Hassela.

Lämna synpunkter eller rapportera fel på sidan till Webbredaktionen

Uppdaterad: 2016-02-16

Ansvarig för sidans innehåll:  Eva Klang, rektor

Arthur Engbergskolan
Bergsjövägen 26, 829 98 Hassela

Telefon (rektor): 070-335 04 22

E-post till rektor