Söndag 21 Oktober

2017-11-25

Till vårdnadshavare på Bergsjö skola

Aktuellt på skolan, Hur var det på nätet idag? och några datum att komma ihåg innan terminsslut.

Likabehandlingsplan

I vår Likabehandlingsplan så jobbar vi aktivt att alla elever ska må bra och känna sig trygga. Vår skola arbetar för att ingen elev skall utsättas för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla ska kunna accepteras för den man är och respektera andra.

Vad händer på skolan

Vi vet att det är viktigt att vi från skolan informerar om vad som händer på skolan och ni har under hösten fått information om att vi har haft en hel del incidenter den senaste tiden gällande rökning på skolgården, hur elever uppträtt på Ica och att det sker en del vandalisering på kvällar och helger på vår skolgård.

Vi har också den senaste tiden, på olika sätt, arbetat med sexuella trakasserier såväl på nätet som i korridoren eftersom för barn och unga är det ingen större skillnad att träffas digitalt eller på riktigt, allting hänger ihop. I detta arbete framkommer att elevernas språk gentemot varandra är hårt och ofta med sexuella uttryck på båda arenorna.

På förekommen anledning har vi har tagit upp detta i klasserna och uppmanat eleverna att berätta för en vuxen om de själv varit utsatt eller sett andra bli utsatta via sociala medier eller i direktkontakt.

Nu vädjar vi till er vårdnadshavare att samtala med era barn om att berätta eller visa om de fått bilder eller kommentarer så att vi kan gå till botten med detta och få ett stopp på kränkande behandling.

Ställ frågan till ditt barn - Hur var det på nätet idag?

Här kan du hitta information om hur vi kan hantera det som förekommer på nätet

Tillsammans med er kan vi bygga upp våra elevers och ungdomars respekt mot varandra

Några datum att komma ihåg innan terminen är slut

Det är nu endast fyra veckor kvar av terminen och vi kan se fram emot en fin advent och juletid. Här följer några datum som är bra att bli påminda om.

1 december firar skolan 60-års jubileum med möjligheten att vara elev i dag 60 år senare. Våra elever kommer att vara värdar och ta hand om våra gäster.

4 december Föräldraråd i skolans matsal

8 december har 8-9:an sin årliga Nobelfest då vi firar framgångar för eleverna med priser inom olika områden.

För år 4-6 gäller vanlig skoldag med matservering i klassrummen och för år 7 blir det en utflykt till Trolska skogen. (Varma kläder!!)Temat för dagen är folktro i olika delar av världen.

13 december firas Lucia traditionsenligt för hela skolan i Bergsjö kyrka på morgonen.

21 december är sista dagen för höstterminen med ordinarie avslutningstid 15.00.

Vårterminen börjar igen 10 januari 2018 och eleverna går enligt schema.


Eva Klang, rektor och personalen på Bergsjö skola 

Lämna synpunkter eller rapportera fel på sidan till Anna Aline Daniel Michiels

Uppdaterad: 2017-11-25

Ansvarig för sidans innehåll:  

Bergsjö centralskola

Skolvägen 9, 829 50 Bergsjö

Telefon:

Anna Michiels, rektor 4-10, 072-506 92 05
Fredrik Rautiainen, bitr.rektor, 072-211 36 87


E-post till rektor: