Måndag 22 Oktober

2018-01-25

Till vårdnadshavare om sexuella trakasserier på nätet


Bergsjö skola arbetar mot sexuella trakasserier

Skolan har under höstterminen, på olika sätt, arbetat mot sexuella trakasserier såväl på nätet som i korridoren eftersom det för barn och unga inte är någon större skillnad att träffas digitalt eller på riktigt – allting hänger ihop. I detta arbete framkom att elevernas språk gentemot varandra är hårt och att det ofta förekommer sexuella uttryck på båda arenorna. Vi har uppmanat eleverna att berätta för en vuxen om de själva varit utsatta eller sett andra bli utsatta via sociala medier eller vid direktkontakt.

Den 25 november fick ni information från oss där vi vädjade till er vårdnadshavare att samtala med era barn om vad som händer på nätet. Det gjorde vi för att tillsammans med er minska risken för att någon blir utsatt för kränkande behandling på nätet.

På grund av omfattningen av de uppgifter som framkom så beslutade vi i december, i samråd med polisen, att göra en polisanmälan om sexuella trakasserier och inte om sexuella övergrepp, som Hudiksvalls Tidning skrev den 2018-01-19.

Vi kommer att fortsätta med det förebyggande arbetet i skolan, men vädjar till er vårdnadshavare att ni fortsätter fråga era barn ”hur var det på nätet idag?”

Här kan du hitta information om hur vi kan hantera
det som händer på nätet

Tillsammans med er kan vi bygga upp våra elevers och ungdomars respekt för varandra.

För mer information kontakta

Anna Michiels, biträdande rektor
072-506 92 05

anna.michiels@nordanstig.se

Lämna synpunkter eller rapportera fel på sidan till Anna Aline Daniel Michiels

Uppdaterad: 2018-01-25

Ansvarig för sidans innehåll:  

Bergsjö centralskola

Skolvägen 9, 829 50 Bergsjö

Telefon:

Anna Michiels, rektor 4-10, 072-506 92 05
Fredrik Rautiainen, bitr.rektor, 072-211 36 87


E-post till rektor: