Torsdag 14 December

2016-09-16

Vecka 38


Denna vecka har år 1 och 2 gjort hällristningar på bilden. 3:orna har arbetat vidare på sin storyline om forntiden, under veckan har de hittat på olika karaktärer och hur de ska se ut. På NO:n har år 2 arbetat med svampar. Vi har kört igång med olika grupper på elevens val och några av valen som de arbetar med är bokklubb, bild, svenska och hemkunskap.

Idrott

År 1-3 har bollsporter på idrotten.

År 4-6 har fotboll på idrotten.

Svenska

År 2 har veckans ord från torsdag till torsdag

År 3 har veckans ord från torsdag till torsdag.

År 4,5 och 6 har börjat arbeta med att skriva läslogg till sina bänkböcker. I läsloggen skriver de om funderingar och reflektioner kring det som de läser.

 

 

Lämna synpunkter eller rapportera fel på sidan till Eva Kristina Fors

Uppdaterad: 2016-09-16

Ansvarig för sidans innehåll:  

Bringstaskolan
Backvägen 8, 820 75 Harmånger

Telefon Rektor 072-731 92 23
             Bitr.rektor 070-191 37 42

E-post till rektor