Torsdag 18 Oktober

För föräldrar

Två föräldrar ur varje klass på skolan samt från varje avdelning på förskolan väljs varje år som representanter till kontakföräldraföreningen. Representanterna samlar in föräldrarnas synpunkter och frågeställningar och lyfter dem i kontakföräldraföreningen. Ordförande samt ytterligare en ledamot i styrelsen ingår i skolans och förskolans skolråd. Skolrådet sammanträder minst två gånger per termin och här deltar också rektor, förskolechef samt representanter ur personalgruppen.

Skolrådet utbyter tankar och information om våra verksamheter och är ett viktigt råd för att kvaliteten ska kunna höjas.

Lämna synpunkter eller rapportera fel på sidan till Eva Kristina Fors

Uppdaterad: 2016-11-30

Ansvarig för sidans innehåll:  Tina Torstensson

E-tjänst skola och förskola
Logga in på skolplatsen

Skolplatsen


Webbtjänst för
barn- och elev-
uppgifter

Prenumerera

Prenumerera på information från Gnarps skola

Gnarps skola
Bergevägen 25, 829 60 Gnarp

Rektor Tina Torstensson, 072-227 71 37