Tisdag 20 November

TobaksFRI duo

Tobaks FRI duo är en kontraktsmetod som innebär att elever skriver kontrakt med en vuxen om att vara tobaksfri.


Historik

TobaksFRI duo infördes i Nordanstigs kommun 2012, det finns idag en arbetsgrupp som består av elever, skolsköterska, folkhälsosamordnare och en representant från folktandvården.

TobaksFRI duo är både ett roligt och framgångsrikt sätt att förebygga tobaksbruk. Men för att lyckas krävs vuxna som hjälper till. Flera studier visar på att unga människor vill ha tydliga vuxna omkring sig- och att föräldrar, skola och samhälle ska samma regler.


Information till vårdnadshavare

Information om TobaksFRI duo ges bland annat på föräldramöten från åk 6 till åk 8 och denna hemsida, eleverna får information på skolorna av arbetsgruppen och skolans hemsida för elever.


Kontrakt och försäkran

Kontrakt skrivs tillsammans med en tobaksfri förälder/syskon över 18 år/annan vuxen på kontraktskrivningskvällarna eller hemma med en förälder. Kontrakten samlas in av de vuxna i arbetsgruppen. kontraktet gäller det till man slutar i åk 9, årligen skrivs en försäkran i maj månad att man är fortsatt tobaksfri.


Lokal hemsida

Under 2014 har en lokal hemsida skapats av en elev i arbetsgruppen där kan du som vårdnadshavare följa vårt lokala arbete och aktiviteter i Nordanstig.

Lämna synpunkter eller rapportera fel på sidan till Eva Kristina Fors

Uppdaterad: 2014-12-10

Ansvarig för sidans innehåll:  Christin Hübenette, hälsosamordnare

Gnarps skola
Bergevägen 25, 829 60 Gnarp

Rektor Tina Torstensson, 072-227 71 37