Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Anmäl ägarbyte på fastighet

Du som har sophämtning eller slamtömning kan anmäla ägarbyte på fastigheten genom att fylla i nedanstående formulär.

Vi fakturerar för hushållsavfallet tre gånger per år. Förfallodagar är 30 april, 31 augusti och 31 december. Fritidsabonnemangen faktureras 1gång per år med förfallodag den
30 april.

Anmäl ditt ägarbyte i god tid. Den tidigare ägarens betalningsansvar upphör inte förrän anmälan om förändring av ägarförhållande kommit in till kommunen.

Uppdaterad: 2018-07-13

Sidansvarig: Lena Larsson, administratör för avfall och återvinning

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kundtjänst

Avfall och Återvinning

0652-361 86

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner