Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Renhållningsordning

Kommunerna i Hälsingland har tagit fram en gemensam renhållningsordning. Det är en plan för hur Nordanstig ska arbeta med renhållningsfrågor under perioden 2015-2020.

Var och en av oss producerar cirka 500 kg sopor varje år. För miljöns skull är det viktigt att försöka minska mängden avfall och se till att det tas om hand på ett bra sätt. För att garantera att avfallet tas om hand på rätt sätt behöver kommunen enligt lag en renhållningsordning som anger Nordanstigs mål för avfallshanteringen och hur man ska arbeta strategiskt för att uppnå dessa mål.

Hälsinglands kommuner har tagit fram en gemensam renhållningsordning som består av både avfallsplan coh föreskrifter. Renhållningsordningen för Nordanstigs kommun 2015-2020, antogs i kommunfullmäktige den 4 april 2016 och den gäller till och med 2020. Den redovisar vilka mål och åtgärder som kommunen planerar för att minska både mängden avfall och hur farligt det är för miljön.

Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning medan den andra delen är de lokala föreskrifterna. De två delarna förnyas vid olika tidpunkter.

I dokumenten nedan hittar du avfallsplanen.

Uppdaterad: 2018-10-16

Sidansvarig: Lena Larsson, administratör för avfall och återvinning

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef

Avfall och återvinning

Jimmy Nilsson

Mats Widoff

0652-362 26

Besöksadress
Homons ÅVC
Homon 121
829 96 Jättendal

Skicka meddelande till

Miljö- och klimatstrateg

Anna Hesselgren-Heijbel

Anna Hesselgren-Heijbel

0652-362 84
072-527 83 90

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner