Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Sophämtning

Vi hämtar dina sopor var fjortonde dag. Genom att sortera ur förpackningar och lämna de till återvinningsstationerna kan du välja kärlstorlek efter behov. Fakturan för sophämtning får du tre gånger per år.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är den lilla mängd avfall som blir kvar efter att du har sorterat ut allt som går att källsortera. Vi tillämpar 14-dagars hämtning av sopor. Du kan själv påverka dina kostnader för sophämtning genom att minska mängden avfall. Källsorterade förpackningar slänger du antingen i behållarna på återvinningsstationerna eller på Homons- eller Hasselas återvinningscentraler.

Hur ska sopkärlet placeras?

Dina sopkärl ska stå inom 1,6 m från den plats där sopbilen stannar. I regel stannar sopbilen vid närmsta allmänna väg eller vägsamfällighet. Men det finns även andra överenskommelser.

  • Kärlet ska stå på plan mark.
  • Öppningen ska stå mot vägen. Fronten ska stå parallellt med sopbilens långsida.
  • Finns det två eller flera kärl på samma plats ska det vara minst en halvmeter mellan dem.
  • Ställ kärlet minst en halvmeter från staket och annat.
  • Vägen ska vara snöröjd och sandad så att sopbilen tar sig fram. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att vägen hålls farbar.
  • Soporna ska kunna ramla ur när sopbilen tömmer kärlet. Tipset är att inte trycka ner soppåsar i kärlet. Och hacka loss påsarna med en spade om de fryst fast.

Fritidshämtning

Har du ett fritidshus kan du välja att ha sophämtning från och med vecka 16 till och med vecka 41. Soporna hämtas var fjortonde dag under hela sommarperioden.

Dagar för sophämtning

Vi hämtar dina sopor var fjortonde dag. Om dina sopor inte blir hämtade ringer du kundtjänst 0652-361 84, 361 86.

Vi fakturerar tre gånger om år

Vi fakturerar hämtning av hushållsavfall 3 ggr/år. Förfallodagar 30 april, 31 augusti och 31 december. Fritidsabonnemangen faktureras 1ggr/år med förfallodag 30 april.

Har du frågor om debitering och taxor kontakta oss på renhållningen.

Avgifter, föreskrifter och bestämmelser regleras i renhållningsordningen och i avfallstaxan, som fastställs i kommunfullmäktige.

Anmäl ägarbyte på fastigheten

Ägarbyte ska anmälas i god tid. Den gamla ägarens betalningsansvar upphör inte förrän anmälan om en förändring av ägarförhållande kommit in till oss.

Hemkompostering

Vill du kompostera ditt köksavfall krävs en anmälan till Norrhälsinge miljökontor. Efter en anmälan till miljökontoret kan du få månadshämtning av ditt hushållsavfall beviljat och en billigare renhållningstaxa.

Vill du läsa Lättläst - klicka här

Uppdaterad: 2018-12-04

Sidansvarig: Lena Larsson, administratör för avfall och återvinning

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kundtjänst

Avfall och Återvinning

0652-361 86

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner