Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 16 augusti 2018

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som kan ges till dig med bestående funktionshinder. Anpassningen i bostaden kan till exempel vara, att du lätt ska kunna komma in och ut ur bostaden, laga mat, sköta hygienen och förflytta dig inomhus. Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådana som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning.

Bidraget regleras av lagen om bostadsanpassningsbidrag.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Bidraget ges till enskild person. Det gäller för såväl egen bostad som för
hyres- eller bostadsrätt. Om du har hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Exempel på anpassningar inomhus

 • ta bort trösklar
 • ordna duschplats istället för badkar
 • installera automatiska dörröppnare
 • specialhissar eller lyftanordningar
 • anpassa kök
 • förstärka belysning i kök och badrum

... och utomhus

 • sätta upp räcken och ledstänger
 • göra balkonger eller uteplatser tillgängliga
 • ramper

Bidraget ges inte för

 • Åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret, till exempel normalt bostadsunderhåll
 • Lösa inventarier
 • Anpassning av fritidshus
 • Du får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder.

Åtgärderna får inte vara ett led i en större upprustning. Om du har ett funktionshinder och ska byta bostad måste du tänka på att välja en bostad som är lämplig med hänsyn till ditt funktionshinder.

Så här ansöker du

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag skall vara skriftlig och lämnas till kommunen. Ansökningen ska innehålla:

 • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (blankett finns nedan men kan även beställas från kommunen)
 • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med åtgärdsprogram.
 • Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning
 • Plan- och uppställningsritningar, om det är fråga om omfattande inredningsarbeten
 • Ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om det är fråga om planlösning
 • Intyg från fastighetsägaren att åtgärden får vidtas och att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick.

Beskriv åtgärderna så utförligt som möjligt i ansökan.

Kom ihåg att att skriva under ansökan.

Uppdaterad: 2018-07-02

Sidansvarig: Helena Malmkvist, teknisk handläggare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Teknisk handläggare

Helena Malmkvist

Helena Malmkvist

0652-361 82
072-529 44 83

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner