Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Installation av eldstad och rökkanal

Vissa åtgärder kräver inte bygglov men är istället anmälningspliktiga. Det gäller att installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal.

För att få installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal måste en anmälan lämnas in. Innan installation måste det finnas ett startbesked. För att få ett startbesked måste en kontrollplan upprättas. Kontrollplanen skickar du in samtidigt som din anmälan.

När din eldstad installerats ska en kopia av sotarens protokoll och en signerad kontrollplan skickas till byggnadsnämnden. En eldstad får inte användas i de delar som omfattas av startbeskedet innan ett slutbesked har utfärdats.

Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal, som normalt är anmälningspliktiga är följande

  • Insättning av kasett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets

Till anmälan ska bifogas

  • Kontrollplan för installation av eldstad/rökkanal
  • Planritning – redovisning av eldstadens placering i byggnaden
  • Fasadritning – redovisning av skorstenens utformning och höjd över tak
  • Information om vilken typ av eldstad och rökkanal som installeras

 

Avgift

En granskningsavgift tas ut i samband med anmälan för installation av eldstad/rökkanal. För närvarande är avgiften 890 kronor.

Uppdaterad: 2017-12-15

Sidansvarig: Mikael Nilsson, byggnadsinspektör

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner