Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Så anmäler du

För att komma igång så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar. Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vilken åtgärd du ska anmäla.

För alla anmälningspliktiga åtgärder gäller att du ska upprätta en kontrollplan för att få ett startbesked. När åtgärden är fullföljd ska en signerad och slutförd kontrollplan skickas till byggnadsnämnden med en begäran om slutbesked. En byggnad får inte användas i de delar som omfattas av startbeskedet innan slutbesked har utfärdats.

Följande handlingar skall lämnas in:

  • anmälan (1 ex)
  • situationsplan (1 ex) skala 1:400 eller 1:500, ange avstånd från tomtgräns
  • huvudritningar, planer och fasader, skala 1:100 (1 ex)
  • kontrollplan (1 ex)

I vissa fall kan fler handlingar krävas.

Klicka på länken nedan för att komma till våra ansökningsblanketter.

Krav på ritningarna

  • Ritningarna ska förses med mått och vara skalenliga
  • Ritningarna ska redovisas på vitt (ej rutat) papper och vara fackmannamässigt utförda
  • Aktuella om- och tillbyggnader ska markeras tydligt på inlämnade ritningar
  • Ritningarna önskas i A4 eller A3 format
  • Häfta inte ihop ansökningshandlingarna

Ibland krävs det andra tillstånd, till exempel tillstånd från Norrhälsinge miljökontor vid en ny avloppsanläggning.

Handläggningstid

Tänk på att anmäla i god tid.  Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett.

Uppdaterad: 2017-12-15

Sidansvarig: Mikael Nilsson, byggnadsinspektör

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner