Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Behövs bygglov

Alla förändringar och byggnationer kräver inte bygglov. Här kan du läsa mer om de åtgärder som kräver bygglov samt de åtgärder som är bygglovsbefriade.

Grundprincipen är att du ska söka bygglov om du har tänkt att:

  • bygga nytt eller bygga till
  • flytta en befintlig byggnad till ny plats
  • väsentligt ändra användningen av byggnaden till exempel ändra från lokal för handel till bostad
  • göra  ändringar av fasad eller takmateriel som väsentligt förändrar områdets eller husets karaktär
  • sätta upp plank eller murar
  • glasa in uterum
  • bygga carport.

Det krävs dessutom bygglov vid byggnation eller ändring av flera typer av anläggningar, till exempel vindkraftverk, cisterner, skyltar och ljusanordningar.

Uppdaterad: 2017-12-15

Sidansvarig: Mikael Nilsson, byggnadsinspektör

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner