Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Bygglovsansökan

För att komma igång så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar. Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vilken åtgärd du söker bygglov för.

Följande handlingar ska lämnas in

 • ansökan om bygglov (1 ex)
 • teknisk beskrivning (1 ex)
 • situationsplan (1 ex) skala 1:400 eller 1:500, ange avstånd från tomtgräns
 • huvudritningar, planer och fasader, skala 1:100 (1 ex)
 • kontrollplan (1 ex)
 • anmälan kontrollansvarig (1 ex).

Krav på ritningarna

 • Ritningarna ska förses med mått och vara skalenliga
 • Ritningarna ska redovisas på vitt (ej rutat) papper och vara fackmannamässigt utförda
 • Aktuella om- och tillbyggnader ska markeras tydligt på inlämnade ritningar
 • Ritningarna önskas i A4 eller A3 format
 • Häfta inte ihop ansökningshandlingarna

För enklare byggåtgärder, där det inte krävs en kontrollansvarig, kan kontrollplanen lämnas in tillsammans med bygglovsansökan.

Ibland krävs det andra tillstånd än bygglov, till exempel tillstånd från Norrhälsinge miljökontor vid en ny avloppsanläggning.

Handläggningstid

Tänk på att söka bygglov i god tid.  Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas en gång med högst 10 veckor.

Exempel på hur ritningar kan se ut

Uppdaterad: 2017-12-15

Sidansvarig: Mikael Nilsson, byggnadsinspektör

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner