Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Kontrollansvarig

Du som byggherre är ansvarig för att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls och till din hjälp ska du i vissa fall ha en kontrollansvarig.

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarigs roll är att hjälpa byggherren (du som låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten) så att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Den kontrollansvariges uppgifter är att närvara vid tekniskt samråd, besiktningar, kontroller samt vid arbetsplatsbesök och slutsamråd. Den kontrollansvarige ska även se till att kontrollplanen följs och att kontroller utförs under byggtiden.

När behövs en kontrollansvarig?

För många lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollansvarig. Undantaget är enklare ärenden så som en inglasad altan, mindre garage- och förrådsbyggnad.

Du anmäler vem som är kontrollansvarig i samband med din ansökan. För detta finns en särskild blankett.

Kontrollansvariges kompetens

En kontrollansvarig ska enligt Plan- och bygglagen vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Krav på teknisk kunskap, erfarenhet och kunskaper om bygglagstiftningen ställs i förhållande till hur komplicerat projektet är. 

Hur hittar jag en kontrollansvarig?

Kontrollansvarig hittar du på Boverkets hemsida.

Självständig ställning

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning till den som utför arbetet. Det innebär att den kontrollansvarige inte får vara nära släkt eller arbeta inom samma företag som den som utför de åtgärder som ska kontrolleras.

Anmäl kontrollansvarig

Blanketter för anmälan om kontrollansvarig hittar du på sidan blanketter.

Uppdaterad: 2017-12-15

Sidansvarig: Mikael Nilsson, byggnadsinspektör

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner