Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Utstakning och lägeskontroll

Vid en bygglovsansökan kan det krävas en utstakning eller en lägeskontroll för att se till att byggnaden uppförs på rätt plats.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats, det vill säga den plats som bygglovet anger.

Utstakning betyder att en sakkunnig person markerar på marken var byggnaden ska stå.

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens läge stämmer med bygglovet.

Utstakning och lägeskontroll kan göras av kommunens markingenjör eller av en behörig mätkonsult. För arbetet utgår en taxa. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar.

Uppdaterad: 2017-12-15

Sidansvarig: Delshad Saleh, GIS-ingenjör och markförvaltare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

GIS-ingenjör och markförvaltare

Delshad Saleh

Delshad Saleh

0652-361 93

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner