Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 15 november 2018

Vad kostar ett bygglov?

I grunden är avgiften för ett bygglov baserat på vad du vill bygga och hur stor arbetsinsats som krävs av Plan- och byggenheten för att handlägga din ansökan.

Grundtanken i bygglovstaxan är att den avgift du betalar ska täcka den totala arbetsinsats som Plan- och byggenheten gör när vi hanterar din ansökan. En ansökan om nybyggnad av enbostadshus kräver till exempel en större arbetsinsats från handläggaren än en ansökan om nybyggnad av förråd. Det innebär att ett bygglov för ett enbostadshus kostar mer än ett bygglov för förråd.

Plan- och bygglovtaxa

Vad kostar ett lov?

Listan nedan är exempel, kostnaden är ungefärlig:

Nybyggnad av bostadshus 180 m²                    15000 kr

Nybyggnad av fritidshus 100 m²                       11500 kr

Nybyggnad av garage 60 m²                              4600 kr

Nybyggnad av förråd 40 m²                               2200 kr

Tillbyggnad av bostadshus 80 m²                     10000 kr

Tillbyggnad av bostadshus 30 m²                       5000 kr

Inglasad altan 30 m²                                         2500 kr

Oisolerad lagerhall 400 m²                                 8000 kr

Rivningslov max 250 m²                                    3600 kr

Förhandsbesked                                                3600 kr

Vad kostar en anmälan?

Anmälan om eldstad                                           890 kr

Rivningsanmälan                                                890 kr

Anmälan enligt attefallsreglerna                         2136 kr

Vad kostar en strandskyddsdispens?

Avgiften är timdebiterad och ligger mellan 1600-4000 kronor.

Vad kostar ett avslag?

Avgiften beräknas utifrån den sökta åtgärdens omfattning, en timdebitering kan ske. Ett avslag kostar minst 854 kronor.

Vad kostar en återkallad ansökan, ett avskrivet ärende?

Avgiften motsvarar en timdebitering och är som lägst 800 kronor.

Uppdaterad: 2017-12-15

Sidansvarig: Mikael Nilsson, byggnadsinspektör

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner