Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Kungörelser bygglov

Kungörelser av bygglovsärenden kan i vissa fall behövas

Aktuella kungörelser

För närvarande finns inga aktuella kungörelser.

När är det aktuellt med kungörelse?

I vissa fall kan en bygglovsansökan behöva kungöras. När en bygglovsansökan avviker från detaljplan, områdesbestämmelser eller större åtgärder utanför detaljplan ska alltid intilliggande fastighetsägare få meddelande om detta.

Om fastigheten för bygglovsansökan är väldigt stor och gränsar mot många andra fastigheter är en kungörelse den bästa möjligheten för att vara säker på att alla berörda får information på likadant sätt.

Vem får information med brev?

Därutöver får de närmsta fastigheterna, som bedöms kunna vara berörda, sin information med brev.

Varför gör kommunen en kungörelse?

Vid förslag om uppförande av vissa större byggnader, åtgärder i exponerade lägen samt anläggningar som master och vindkraftverk kan det vara svårt att bedöma vilka som berörs. Då kan kungörelse vara en bra metod för att nå så många som möjligt.

Hur annonseras kungörelsen?

En kungörelse ska annonseras i ortstidning och på kommunens anslagstavla. Nordanstigs kommun lägger även ut kungörelse av bygglov på vår webbplats.

Uppdaterad: 2017-12-15

Sidansvarig: Eva Lindström, assistent

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Assistent

Eva Lindström

 Eva Lindström

0652-361 91

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner