Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Rivningslov

Sliten byggnad

När du ska riva eller flytta en byggnad kan du behöva ansöka om ett rivningslov. Rivningslov krävs om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad och området är detaljplanerat.

Behövs rivningslov

Rivningslov är ett skriftligt tillstånd som ger sökanden lov att riva, flytta eller nermontera byggnader inom en fastighet. I rivningslovet prövas om byggnaden får rivas enligt gällande detaljplan eller om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis sitt kulturhistoriska värde.

Utanför ett område med detaljplan och områdesbestämmelser behöver du lämna in en rivningsanmälan för att riva en byggnad.

Rivningslov krävs inte för sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Rivningslovsprocessen

Ansökan om rivningslov är snarlik bygglovsprocessen.

Ansökan om rivningslov

För att ansöka om rivningslov behöver du skicka in följande handlingar:

  • Ansökan (1 ex.)
  • Situationsplan som visar vilken byggnad åtgärden gäller (1 ex.)
  • Rivningsplan (1 ex.)
  • Ritningar om det finns

I större och mer komplicerade ärenden kan ytterligare handlingar krävas, till exempel en anmälan om kontrollansvarig eller en miljöinventering.

Handläggningstid

Tänk på att söka rivningslov i god tid.  Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas en gång med högst 10 veckor.

Vad kostar ett rivningslov

Kostnaden för ett rivningslov beror främst på byggnadens storlek.

Uppdaterad: 2018-11-29

Sidansvarig: Mikael Nilsson, byggnadsinspektör

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

Mikael Nilsson

0652-362 48

telefontid kl.10.00-11.30

Skicka meddelande till

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

Jessica Forsström

0652-361 92

telefontid kl.10.00-11.30

Skicka meddelande till

Assistent

Eva Lindström

 Eva Lindström

0652-361 91

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner