Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Klimatskalet

Isolering

En bra isolering av ditt hus minskar behovet av energi. Det är därför bra för både klimat och ekonomi.
 
En byggnadsdels isoleringsegenskaper anges i U-värde. U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur. Ett bra isolerat hus behöver mindre energi till uppvärmning, vilket ger låga uppvärmningskostnader. Ett svenskt "genomsnittshus" släpper ut ca 15 % av värmen genom taket.

Tilläggsisolering av vindbjälklaget är en investering med mycket lång livslängd och som ofta är lönsam även på kort sikt. Ett gott råd är att isolera vindsbjälklaget upp till 50 centimeters tjocklek. Att tilläggsisolera ytterväggarna är oftast lönsamt om du skall renovera fasaden, om väggen inte är väldigt dåligt isolerad.

Vid nybyggnation lönar det sig att isolera ordentligt, tilläggsisolering i efterhand är kostsamt. Vid nybyggnation bör ytterväggar ha ett U-värde på 0,16. Vindsbjälklaget bör ha ett U-värde på högst 0,1 och markplattan (grunden) bör ha ett U-värde på högst 0,2.

Det är viktigt att kontakta en fackman innan man isolerar väggar och vindsbjälklag, eftersom risken för fuktskador ökar om man gör på fel sätt.

Fönster

Bra fönster minskar behovet av energi och ger ett bättre inomhusklimat.

Det reducerar även störande buller från husets omgivning och minskar risken för kallras. Risken för kondens (på insidan av fönstren) minskar också. Kort sagt, huset komfort förbättras. Orsaken är att temperaturskillnaden mellan fönster, väggar och golv blir mindre. Speciellt viktigt är det att ha bra fönster om huset har golvvärme, eftersom man då saknar "kallrasskydd" (radiatorer) under fönstren.

För dig som inte tänker byta eller renovera dina fönster är det viktigt att se till att tätningslisterna inte är gamla och torra. Nya kostar några hundra kronor. Att byta de gamla och torra mot nya fräscha lönar sig snabbt.

Att tänk på:

  • nya fönster är mer lufttäta än gamla, så fönsterbytet påverkar ventilationen, speciellt om du har självdragsventilation. Därför bör det säkerställas att fönstren inte blir för täta
  • energieffektiva fönster kan vid speciella väderförhållanden få kondens på utsidan av fönstren
  • på kulturhistoriska byggnader är fönstren är en viktig del av husets karaktär. Gamla fönster bör därför renoveras så att fönstrets utvändiga utseende behålls.

Uppdaterad: 2016-08-05

Sidansvarig: Eva-Lena Berglin, energi- och trafikhandläggare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Energi- och trafikhandläggare

Eva-Lena Berglin

Eva-Lena Berglin

0652-362 10
070-190 71 57

Träffas måndagar, tisdagar,
torsdagar och fredag förmiddag

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner