Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Värmeanläggning

Uppvärmning

Uppvärmning är en av de stora energianvändarna i Sverige, Ca 40 % av all energi används till uppvärmning.

Hur vi värmer våra hus har stor inverkan på miljön. En villa som eldas med olja ger upphov till flera ton fossil koldioxid. Om villan konverteras till att eldas med bränslepellets minimeras utsläppen av "fossil" koldioxid. Om en värmepump installeras minimeras de lokala utsläppen, men ventilationen kan påverkas. Det är många viktiga saker att tänka på när husets uppvärmningssystem skall kompletteras eller förnyas, förutom att miljön påverkas så kostar energin dessutom en hel del pengar.

  • direktverkande el
  • fjärrvärme
  • pellets
  • ved
  • solenergi
  • värmepumpar
  • olja

Direktverkande el

Fördelen med elvärme är att den är bekväm samt att installations- och underhållskostnaderna är låga. Den stora nackdelen är den höga driftskostnaden, dessutom råder osäkerhet kring de framtida energipriserna. Elmarknaden är avreglerad och på sikt kan vi nog räkna med att våra elpriser kommer att närma sig den europeiska nivån, som är betydligt högre än vår.

Fjärrvärme

Pellets

Pellets är rent trä som pressats till små stavformade bitar, sex till åtta mm i diameter. Huvudsakligen används restprodukter från sågverksindustrin.

Förbränningen av pellets är koldioxidneutralt. Det innebär att förbränningen inte medför något nettotillskott av utsläpp som påverkar växthuseffekten. Miljöpåverkan blir alltså begränsad.

Eftersom råvaran är en restprodukt och inte direkt påverkas av väder är prisutvecklingen inte beroende av varken världsekonomi eller klimat. Detta medför en ökad trygghet avseende prisnivå och förenklar beräkningar av uppvärmningskostnader för en längre period. Liksom andra förnybara bränslen är pellets befriad från bränsle- och koldioxidskatt.

Pellets passar i princip alla hus, oavsett tidigare uppvärmningssystem. Pannor finns i olika utföranden — från enkla manuella modeller till helautomatiska lösningar.

Fördelar och nackdelar

+ lägre driftkostnad än de flesta andra systemen (el, olja, värmepump, fjärrvärme), utom vedeldning
+ pelletskamin bra alternativ vid direktverkande el
+ förnybart bränsle
+ ger låga utsläpp av miljöskadliga ämnen
+ liten arbetsinsats jämfört med ved

- kräver lagringsutrymme
- kräver viss tillsyn
- i slutna rum orsakar pellets kolmonoxid (CO) genom att pellets oxiderar och därmed absorberar syre från luften. Det kan vara farligt att gå in i ett lager utan ventilation för gasen är luktfri och märks inte. På Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om riskerna med att hantera träpellets. 

Ved

Vedeldning med vedpanna gör villaägaren oberoende av världsmarknadspriset på olja och svängningarna på elbörsen. Men samtidigt blir villavärmen beroende av den dagliga rutinen med eldningen. Med en modern villapanna tar det dock inte mer än 30 minuter att elda. Ack-umulatortankarna i systemet gör att det ofta räcker med att elda varannan dag. Att kapa och klyva ved för en årsförbrukning tar en vecka med motorsåg eller kap och hydraulisk klyv, men betydligt längre tid om man sågar och klyver veden för hand utan hjälp av maskiner. Ska man sedan hugga och hämta veden i skogen går det åt ännu mer tid. Man kan naturligtvis också välja att köpa veden färdigt kapad och kluven

Fördelar och nackdelar

+ låg bränslekostnad
+ förnybart bränsle
+ bra komplement vid direktverkande el (gäller kaminer och kakelugnar)

- egen ved kräver stor arbetsinsats
- kräver lagringsutrymme
- felaktig förbränning och fuktig ved ger höga utsläpp

Solenergi

Solel

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. De skiljer sig från solfångare, där solstrålningen används för att producera varmt vatten. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp.
 

Solvärme

En solvärmeanläggning värmer vatten med hjälp av solen. Varmvattnet kan användas för tappvarmvatten eller som ett tillskott till uppvärmningen i huset. Solvärmt varmvatten kan även användas till poolen eller för att värma och torka ut fuktiga husgrunder
 
På grund av våra långa dagar under sommaren har Sverige lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet. Under månaderna april-september ger solen hela 900 — 1000 kilowattimmar per kvadratmeter. Solvärmen kan svara för huvuddelen av värme- och varmvattenbehovet under 4-6 månader i södra Sverige och under en något kortare period i norra Sverige

Fördelar och nackdelar

+ minskar din energikostnad
+ ger ökad bekvämlighet
+ du gör en insats för miljön
+ lång livslängd

-  hög investering 

Värmepumpar

En värmepump hämtar värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller från luften.

En värmepump är en "maskin" som tar värme från ett medium med låg temperatur och avger värmen vid en högre temperatur. Den kan jämföras med ett kylskåp, dvs den hämtar värme på ett ställe och avger vid en högre temperatur på ett annat ställe.
 
För vissa typer av värmepumpar är investeringskostnaden relativt hög men det kan ändå vara lönsamt eftersom de rörliga värmekostnaderna blir låga. Vissa typer av värmepumpar kan halvera elanvändningen till värme och varmvatten i ett eluppvärmt hus.
 
Installation av värmepump sänker den totala användningen av energi och är därför i de allra flesta fall ett gott val för klimatet och miljön.

Den drivenergi som värmepumpen kräver är oftast elenergi. För att du ska kunna vara säker på varifrån din el kommer ska den vara ursprungsmärkt.

Installation av berg-, jord-, och vattenvärmepump är tillståndspliktig i vattenskyddsområden och annars anmälningspliktig.

Fördelar och nackdelar

+ låga driftskostnader jämfört med el och olja
+ liten arbetsinsats
+ inget underhåll i form av sotning och att ta ut aska
+ inga lokala utsläpp

- avancerad teknik kräver högt kunnande vid driftsstörningar - kräver el - höga investeringskostnader

Olja

I Sverige minskar oljan som bränsle för uppvärmning av villor, mycket tack vare att olja är det i särklass dyraste uppvärmningsalternativet. Oljan är ett fossilt bränsle som ger miljöskadliga utsläpp vid förbränning.

Den framtida tillgången på olja är osäker, både på grund av instabilitet i oljeproducerande regioner och på grund av sinande oljereserver.

Uppdaterad: 2018-09-17

Sidansvarig: Eva-Lena Berglin, energi- och trafikhandläggare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Energi- och trafikhandläggare

Eva-Lena Berglin

Eva-Lena Berglin

0652-362 10
070-190 71 57

Träffas måndagar, tisdagar,
torsdagar och fredag förmiddag

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner