Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Nordanstigs Fjärrvärme AB

Nordanstigs Fjärrvärme AB äger de allmänna fjärrvärmeanläggningarna i kommunen och levererar värme till ett 40‑tal kunder.

Bolaget äger tre värmeproduktionsanläggningar. De här anläggningarna finns i Strömsbruk, Harmånger och Bergsjö.

Bolaget har ingen personal förutom en vd. Drift, underhåll, administration och utveckling av fjärrvärmeanläggningarna sköter Nordanstigs Bostäder AB.

Fjärrvärme producerat av biobränslen, som t.ex. flis och pellet är ett bra miljöalternativ.

Bergsjö Närvärmecentral
Flisficka

Om du är ansluten till fjärrvärmenätet kommer värmen till ditt hus i nedgrävda rör. En värmeväxlare överför värmen till husets eget värmesystem.
Fjärrvärme innebär mindre arbete för husägaren jämfört med andra uppvärmningssystem.

Bergsjö värmecentral

Maskinist Rolf Burman
Pellet

Värmecentralen i Bergsjö producerar värme till cirka 40 fastigheter. Värmen levereras till villor, skolor och hyreshus.

Harmångers värmecentral

Harmångers Fjärrvärmecentral

Värmecentralen i Harmånger
producerar värme till ca 10 fastigheter
fördelat på hyreshus och skolor.

Strömsbruks värmecentral

Värmecentralen i Strömsbruk producerar värme till ca 10 fastigheter, fördelat på industrifastigheter, hyreshus och lokaler.


Protokoll Nordanstigs Fjärrvärme AB

Uppdaterad: 2018-12-03

Sidansvarig: Birger Tellin, vd Nordanstigs Bostäder AB

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Underhållschef

Olaf Jung

Telefon
0652-363 23
070-283 58 28

Besöksadress
Nordanstigs Bostäder AB
Strömsbruksvägen 21
829 95 Harmånger

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner