Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 24 september 2018

Detaljplan för Varpsand

Plan- och byggenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen utarbetat ett detaljplaneförslag för Varpsand, Gnarps-Berge 12:45 och del av Gnarps-Berge 12:1.

Planens syfte är att skapa möjligheter för ny bostadsbebyggelse och campingverksamhet i ett attraktivt läge i Sörfjärden.

Förslaget har varit utställt för samråd och granskning på kommunhuset i Bergsjö, Södra vägen 14, och här på kommunens webbplats.

Vad händer nu?

Detaljplan för Gnarps-Berge 12:45 med flera antogs av kommunfullmäktige den 4 april 2016 och information om detta annonserades på kommunens webbplats och skickades ut till sakägare som yttrat sig under planprocessen. Beslutet om att anta planen har överklagats av flera sakägare och dessa överklaganden kommer att skickas till Länsstyrelsen Gävleborg för prövning och beslut.

Antagandehandlingar

Bilagor

Att överklaga länsstyrelsens beslut

När länsstyrelsen tagit ställning till inkomna överklaganden informeras de som överklagat. De som har överklagat och som inte är nöjda med länsstyrelsens beslut kan överklaga till Mark- och miljödomstolen.

Vill du veta mera kan du kontakta

Eva Lindström, 0652-361 91

Uppdaterad: 2018-06-14

Sidansvarig: Ola Tollin, tf. stadsarkitekt

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

tf. stadsarkitekt

Ola Tollin

Ola Tollin

0652-362 47

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner