Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 9 december 2018

Detaljplan för del av Jättendals-Gärde 1:13, 1:10

Plan- och byggenheten har på uppdrag av kommunstyrelsens ledningsutskott utarbetat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Jättendals-Gärde 1:13 och 1:10. Planområdet ligger i nordvästra utkanten av Mellanfjärden.

Planens syfte är att pröva och bekräfta den pågående markanvändningen inom fastigheten Jättendals-Gärde 1:13. Inom fastigheten har en verksamhet utvecklats och en byggnad uppförts inom mark som sedan tidigare är planlagd för bostäder och allmän parkmark.

Samrådshandlingar

Granskningstid till och med 3 september

Du kan titta på planförslaget i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 från 16 juli till och med 3 september 2018.

Vill du lämna synpunkter - gör det senast 3 september 2018

Om du har synpunkter på planförslaget kan du lämna eller skicka dem skriftligt senast måndag 3 september 2018 till:

Nordanstigs kommun, Plan- och byggenheten
Box 56
829 21 Bergsjö

eller

kommun@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Ola Tollin, 0652-360 00 växel

Uppdaterad: 2018-07-13

Sidansvarig: Ola Tollin, tf. stadsarkitekt

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner