Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 22 juni 2018

Detaljplaner för Moningssand

Plan och bygg har på uppdrag av Byggnadsnämnden utarbetat ett förslag till ändring av detaljplanerna för Moningssand.

Syftet med tillägget till detaljplanerna är att utöka de byggnadsrätter som finns i området. Motivet är att möta dagens krav på bostadsstandard. Följande detaljplaner berörs av förslaget

  • Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30)
  • Ändring och utvidgning av byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Moningssand å Gingsta 4:1 m.fl fastigheter i Gnarp (1978-04-11).

Planförslaget har mellan 16 januari och 6 februari 2017 varit föremål för samråd. Det går ta del av inkomna synpunkter under samrådsfasen och kommunens ställningstagande till detta samt vilka ändringar det ledde till efter samrådet i samrådsredogörelsen. Planförslaget avviker inte från kommunens översiktsplan.

Granskningshandlingar

Granskningstid till och med 23 oktober

Planförslag med tillhörande handlingar finns tillgängliga här på kommunens webbplats. Planhandlingarna finns även tillgängliga i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 under tiden 2 oktober till den 23 oktober 2017.

Vill du lämna synpunkter - gör det senast 23 oktober 2017

Den som önskar lämna synpunkter på detaljplanen framför dessa skriftligen senast den 23 oktober till

Nordanstigs kommun
Box 56
820 70 Bergsjö

eller

kommun@nordanstig.se

Märk dina synpunkter med diarienumret; 2013-000306.

Vill du veta mera kan du kontakta

Jonas Meyerdahl, 070-213 99 34

Uppdaterad: 2018-05-15

Sidansvarig: Jonas Meyerdahl, planarkitekt

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner