Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Tänk om Nordanstig 2035

Tänk om Nordanstig

Hur vill du att Nordanstigs kommun ska vara år 2035?

I en översiktsplan är det många framtidsfrågor som ska diskuteras. Hur ska vi ta oss till skola och jobb? Vad vill vi kunna göra på fritiden? Vilka grönområden vill vi ha kvar? Var och hur ska vi bygga bostäder?

En utmaning för Nordanstig är att binda samman all tätorter. Vilka samlingsplatser har vi? Ska vi utveckla det unika i varje tätort eller ska vi investera på samma sätt överallt? Hur ska vi göra för att minska klimatpåverkan? Ska någon av tätorterna ha fler stadskvaliteter?Ny översiktsplan för Nordanstig beräknas färdig under 2018

Arbetet med en ny översiktsplan för Nordanstig har inletts och beräknas vara färdigt under 2018. Vår översiktsplan ska vägleda politiker och tjänstemän när vi planerar bebyggelsestruktur och infrastruktur, ger bygglov, planerar för industriutveckling, handel, åkermark och naturområden etc.

Vi vill planera för ett hållbart samhälle genom att ta beslut som håller även i framtiden. Det gäller bland annat problemlösning för frågor som rör skola, omsorg, infrastruktur, boende och ekonomi.

Vilka frågor engagerar dig? Var med och påverka hur Nordanstig ska se ut 2035!

Tack Nordanstigsbor

Tack alla som hunnit tänka om Nordanstig! Era åsikter är jätteviktiga och vi är glada att kunna ta del av era synpunkter.

Nordanstigs framtid engagerar kommunens invånare och många har redan börjat tänka på hur kommunen kan se ut år 2035. Under hösten har vi påbörjat dialogen med kommunens invånare.

Ungdomar från flera olika tätorter har bidragit med sina åsikter genom ett projekt med Bergsjö skola. Genom diskussioner med eleverna, och enkäter som de skapat och skickat ut, kommer vi lära oss mer om hur de själva, deras skolkamrater och föräldrar ser på kommunen. Vi samarbetar även med Bringstaskolan i Harmånger. I det projektet undersöks hur barnen värderar sina närmiljöer.

Kommunens planavdelning har också diskuterat tillsammans med Nordanstigs företagarförening om fördelar och nackdelar med ett stationsläge i Gnarp. De som deltog bidrog med många intressanta synpunkter om företagarnas förutsättningar i kommunen. Synpunkterna presenterades sedan för politiker.

Vi hoppas få diskutera Nordanstigs framtid med många olika medborgargrupper under året som kommer. Vi vill höra vilka frågor som engagerar Nordanstigs invånare! Har Nordanstigsbygden en identitet som en kan sätta ord på eller kanske flera? Vad tycker du?

Håll utkik efter inbjudningar till dialog framöver!


Uppdaterad: 2017-04-07

Sidansvarig: Ola Tollin, tf. stadsarkitekt

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

tf. stadsarkitekt

Ola Tollin

Ola Tollin

0652-362 47

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner