Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

​Trafikföreskrifter och tättbebyggda områden

Kommunen har ansvaret för lokala trafikföreskrifter från 1 juni 2014 och kan inom de tättbebyggda områdena själv besluta om hastighet och om regler för stannande och parkering.

Kommunen inför begreppet tättbebyggt område och har ansvar för de lokala trafikföreskrifterna från 1 juni 2014. Det var tidigare Länsstyrelsen Gävleborg som hade det ansvaret.

Bergsjö, Gnarp och Hassela är de tätorter där vi nu har tättbebyggt område eftersom de uppfyller Trafikverkets kriterier för detta.

Inom tättbebyggt område gäller hastigheten 40 km i timmen

Inom tättbebyggda områden är hastigheten begränsad till 40 km/tim. Det kommer nu att bli tydligare vilken hastighet som gäller där tättbebyggt område tar slut, oftast 70 km/tim eller 80 km/tim.

Kommunens ansvar gäller beslut om hastighet, och om parkering och stannande

I ett tättbebyggt område ansvarar kommunen själv för de lokala trafikföreskrifterna. Kommunen kan själv bestämma om andra hastigheter än 40 km/tim inom det tättbebyggda området. Exempelvis 30 km/tim vid skola och 60 km/tim vid större genomfart. Kommunen kan också besluta om parkeringsregler och om regler för stannande.

Ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna ligger på samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelsen kommer att vara trafiknämnd.

Kommunen bestämmer vilka områden som ska vara tättbebyggt område

Trafikförordningen ger kommun rätt att själv bestämma vilka orter som ska vara tättbebyggda områden. Orterna måste vara ett område med stads- eller bykaraktär eller ha ett liknande vägnät och bebyggelse.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014 att Bergsjö, Gnarp och Hassela ska vara tättbebyggda områden.

Uppdaterad: 2016-12-19

Sidansvarig: Eva-Lena Berglin, energi- och trafikhandläggare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Energi- och trafikhandläggare

Eva-Lena Berglin

Eva-Lena Berglin

0652-362 10
070-190 71 57

Träffas måndagar, tisdagar,
torsdagar och fredag förmiddag

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner