Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 16 augusti 2018

Vägbelysning

Vi ansvarar för 2600 gatubelysningspunkter runt om i kommunen. Drift och underhåll sköter Söderhamns Entreprenad. 

Kommunen byter succesivt ut befintlig armatur mot 50 W högnatrium lågenergiarmatur. Effekterna av det är avsevärt lägre energikostnader samt positiva miljöeffekter i form av minskade utsläpp av växthusgasen CO2.

Utvecklingen inom belysning går snabbt och inom en snar framtid är tekniken med lysdioder eller LED-belysning, etablerad.

Drifttider

Nattsläckning mellan kl. 24.00—05.00
Vissa undantag finns, då vägföreningar eller Trafikverket står för kostnaden av nattändningen.
Under tiden 15 maj—15 augusti är belysningen släckt.

Felanmälan

Felanmälan gör du i första hand till Söderhamns Entreprenad i ett formulär på deras webbplats

eller till Nordanstigs kommun på telefon. 0652-361 11, som meddelar entreprenören att åtgärda uppkomna fel efter prioriteringsordning. Vid akuta fel, som kan utgöra fara, och fel utanför kontorstid ring 070-299 55 27. 

Underhåll av vägbelysningen

Vid två till tre tillfällen per år (januari, september och november) kommer Söderhamns Entreprenad att tända upp hela belysningen och byta de lampor som är mörka.

Akuta utryckningar, där en lampa är mörk, kommer inte att åtgärdas utan det sker vid nästa rundtur.

När en hel sammanhängande grupp lampor är mörka anses det som akut.

Uppdaterad: 2018-05-11

Sidansvarig: Helena Malmkvist, teknisk handläggare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Teknisk handläggare

Helena Malmkvist

Helena Malmkvist

0652-361 82
072-529 44 83

Skicka meddelande till

Länkar

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner