Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Nordanstigs kommun

VA-planen har tagits fram för att möta de krav som ställs på kommunalt vatten och avlopp (VA). Genom VA-planen skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar planering av VA-försörjningen i hela kommunen, både vad det gäller den kommunala som den enskilda VA-försörjningen.

VA-planen, som utgör ett strategidokument som kompletterar översiktsplanen, kommer att styra det långsiktiga VA-arbetet i kommunen.

VA-planen för Nordanstigs kommun utgörs av tre delar:

  • VA-översikt
  • VA-policy
  • Handlingsplan

VA-planen inleds med en läsanvisning som beskriver dessa delar på ett tydligt sätt. I januari 2015 beslutade kommunfullmäktige att anta VA-planen.

Uppdaterad: 2018-10-31

Sidansvarig: Han-Åke Oxelhöjd

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Verksamhetschef
Samhällsutveckling &
kommunikation

Hans-Åke Oxelhöjd

Mona Franzén-Lundin

0652-361 68

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner