Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

Synpunkter och frågor

Dina synpunkter är värdefulla för oss i Nordanstigs kommun!

Om du talar om dina synpunkter, idéer eller klagomål för oss får vi en chans att förbättra våra verksamheter.

Hur gör jag?

Skriv gärna ner dina synpunkter och skicka till oss.

Använd vårt formulär här nedanför eller blanketten för synpunkter och frågor. Om du vill kan du skriva utan att tala om ditt namn. Nackdelen är då att vi inte kan återkomma till dig och berätta hur vi har hanterat dina synpunkter.

Du kan också lämna dina synpunkter via telefon, brev eller personliga möten. Om du ringer kommunens växel på telefon 0652-360 00 kan du få hjälp att hitta rätt person.

Hur hanteras mina synpunkter?

Synpunkter och klagomål som kommer in till kommunens verksamheter ankomststämplas och registreras av registrator. Ett mottagarbevis skickas till den person som lämnat synpunkten eller klagomålet.

De synpunkter och klagomål som kommit in till kommunens verksamheter sänds skyndsamt till ansvarig chef för verksamheten som ansvarar för att synpunkterna och klagomålen analyseras och åtgärdas så snart som möjligt. Ansvarig chef ger även skyndsam återkoppling förutsatt att du lämnat namn, telefonnummer och/eller e-postadress, om vidtagna åtgärder.

  • Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem.
  • Om det du skrivit innehåller personuppgifter, behandlas det enligt gällande sekretesslag.

Här kan du ladda ner ett portofritt svarsbrev som du kan skicka in dina synpunkter på, eller fyll i formuläret här under.

Formulär för synpunkter

Jag som lämnar synpunkter är *
Multiple selection


Den här synpunkten gäller *
Multiple selection


Vill du ha svar?  *


Fyll i dina kontaktuppgifter
User information
För att kunna skicka in dina uppgifter så måste du klicka i rutan nedan. Följ sedan instruktionen. *
Personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i den här blanketten behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204). Uppgifterna får bara användas i det ändamål som du lämnat dem för. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Uppdaterad: 2018-05-09

Sidansvarig: Kvalitets- och utvecklingsenheten

Kontakt

Nordanstigs kommun

0652-360 00 växeln

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
i Bergsjö

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner