Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 16 augusti 2018

Brå- och Folkhälsorådet

I vår kommun är brottsförebyggande arbete och en väl utvecklad folkhälsa viktiga framgångsfaktorer för att göra kommunen trygg och attraktiv att leva och bo i.

Brå- och Folkhälsorådets arbete

Brå, Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet har till uppgift att utveckla samverkan mellan kommuninvånare, företag, organisationer och myndigheter.

Rådet ska också driva det viktiga arbetet med att främja hälsa, förebygga brott och drogmissbruk i kommunen för att öka folkhälsan och tryggheten.

Med utgångspunkt från folkhälsopolitikens elva målområden har
kommunfullmäktige valt att prioritera fyra målområden under 2015-2018. Utifrån de prioriterade målområdena har en folkhälsoplan för 2016-2020 att arbetats fram av folkhälsosamordnaren i samverkan med BRÅ- och folkhälsorådet. 

Aktuellt från Brå- och folkhälsorådet

Till dig som är förälder till en tonåring

Under 2018 genomför Nordanstigs kommun informationsinsatsen TÄNK OM som handlar om föräldrar, tonåringar och alkohol. Arbetet som startade vid valborg fortsätter nu med insatser vid skolavslutningen och även vid andra tillfällen under året som exempelvis sommar/festivaler, skolstart, höstlov/halloween och nyår. Vid dessa tillfällen är risken för att unga ska dricka alkohol högre än vanligt.

Nu vänder vi oss till dig och andra tonårsföräldrar i Nordanstigs kommun för att tillsammans med er skapa en så rolig och trygg början på sommaren som möjligt. Föräldrar som engagerar sig och sätter tydliga gränser har nämligen stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och alkoholkonsumtion.

I vårt län tycker de allra flesta tonårsföräldrar att det är fel att ge sina ungdomar alkohol. Och även om det fortfarande förekommer, så är det få ungdomar som får alkohol av sina föräldrar. Vi vill därför helt enkelt uppmana dig att fortsätta stå på dig i frågan eftersom det hjälper din tonåring att avstå från alkohol.

Har du funderingar kring tonåringar och alkohol?

 

Hälsa på lika villkor enkät

Hälsa på lika villkor 2018

2018-03-12

Hälsa på lika villkor 2018

12 000 invånare i Gävleborg har fått ett blått kuvert från Folkhälsomyndigheten.
Är du en av dem har du blivit utvald att delta i folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor"?

Folkhälsoenkäten tar reda på hur befolkningen mår och hur hälsan i länet förändras över tid.

Resultatet av enkäten blir ett beslutsunderlag för dem som tar politiska beslut om åtgärder som kan påverka din hälsa.
Det kan till exempel handla om utvecklingen i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.

Datainsamlingen pågår fram till 13 juni, 2018.

 

Uppdaterad: 2018-06-07

Sidansvarig: Christin Hübenette, brå- och folkhälsosamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Brå- och Folkhälsosamordnare

Christin Hübenette

0652-362 14
073-275 54 95

Skicka meddelande till

Länkar
  • Sluta röka linjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner