Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

EU i Nordanstig

EU och internationella program

För att främja Europas utveckling lämnar Europeiska kommissionen stöd till projekt genom en rad EU-program. EU-programmen är ett instrument för genomförande Lissabonstrategin (och Göteborgsagendan), EU: s strategier för att skapa ett sammanhållet och globalt konkurrenskraftigt EU. Det ska ske via hållbar utveckling, minskade ekonomiska och sociala skillnader mellan medlemsländerna och dess regioner.

Programmen kan i stort indelas i sektorprogram respektive strukturfondsprogram och de skall stödja utvecklingsarbete sektoriellt, transnationellt, gränsregionalt, nationellt och regionalt. Programmen riktar sig främst till EU:s medlemsstaterna men ger även möjligheter till samarbete med andra länder.

EU regionalt och lokalt

Såhär styr och påverkar politiken på de olika nivåerna hela vägen från EU till den lokala politiken.

Pyramid som illustrerar beslutsvägen i ???

Organisation EU frågor i Nordanstig

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret vad gäller EU frågor. Kommunstyrelsens har det löpande politiska ansvaret. Den samordnande funktionen för omvärlds-, internationella och EU-frågor har kommunledningskontoret.

Illustration över kommunens ansvarsorganisation i EU-frågor

Uppdaterad: 2018-02-20

Sidansvarig: Verksamhetschef kommunledningskontoret

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Processledare och utredare

Carina Nilsson

Carina Nilsson

0652-362 98
073-274 35 99

Skicka meddelande till

Aktuellt

Regional utvecklingsstrategi nu på remiss - möjlighet att lämna synpunkter

Nya möjligheter - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 är under perioden 12 september - 10 december på remiss. Remissförslaget innebär inte att strategin är färdigarbetad, tvärtom. Nu tar ett intensivt arbete vid för att förbättra och förädla utvecklingsstrategin.

Synpunkter på remissversionen Nya möjligheter- regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 ska vara Region Gävleborg tillhanda senast 10 december på adress

info@regiongavleborg.se

eller postadress

Region Gävleborg, Box 834, 801 30 Gävle.


Länkar

Länkar till experter på EU:s olika stödprogram för projekt​

  • ESF-rådet
  • SKL
  • Tillväxtverket Region Gävleborg
  • Vinnova
  • Hjälpmedelsinstitutet
  • Skolverket


Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner