Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

EU - politik och påverkan

EU:s politik och verksamhet påverkar oss i Nordanstig

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen har medfört nya möjligheter för kommunen. Ungefär 70% av de beslut som tas i EU har en direkt konsekvens för den kommunala verksamheten därför är det viktigt att kommunen följer och deltar EU:s politik. Genom att bevaka EU kan vi vara med och påverka utvecklingen av frågor som är viktiga för vår kommun och vår region som helhet. Nordanstigs kommun verkar i flera nätverk med andra organisationer som har breda kontaktytor med EU till exempel Sveriges kommuner och landsting(SKL), den kommunala intresseorganisationen Central Sweden, och Region Gävleborg

Regionalt - Region Gävleborg

Här finner du mer information  om EU och  kopplingen till vårt län via Regionala utvecklingsplanen, RUP. Du finner även information om stöd/finansiering och möjligheter i Gävleborgs län.

Nationellt - Sveriges kommuner och landsting

Här finner du information om Sveriges kommuner och Landsting, SKL, och deras roll i EU och det internationella arbetet. Här lyfts aktuella frågor, pågående utvecklingsarbetet mm.

EU - Central Sweden

Dalarna, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU. Central Sweden office gör länens behov synliga för EU:s beslutsfattare och påverkar i prioriterade och strategiska frågor för regionerna.

EU-rätten påverkar kommunerna i hög grad

EU och EU-reglerna påverkar de svenska kommunerna i allra högsta grad. Till att börja med är kommunerna bundna av EU-rätten, det vill säga de gemensamma EU-reglerna. De är också skyldiga att se till att de inte bryter mot EU-rätten i sin verksamhet, till exempel när kommunen fattar beslut som handlar om en enskild person. Kommunen är också bunden av EU-rätten när de genomför offentliga upphandlingar. Regering och riksdag ansvarar för att nationella lagar stämmer överens med EU-rätten. Därför kan kommunerna utgå från att de nationella lagar och regler de använder följer EU-rätten. Om en kommun upptäcker att en lag strider mot EU-rätten ska kommunen följa EU-rätten, eftersom EU-rätten har företräde.

EU-strategin för östersjöregionen

Östersjöstratsegin är EU:s strategi för att Östersjöregionen ska bidra till en förbättrad havsmiljö, stark och hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och en minskad gränsöverskridande brottslighet. Östersjöregionen ska vara en föregångsregion för hela EU.


Uppdaterad: 2018-02-20

Sidansvarig: Verksamhetschef kommunledningskontoret

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Processledare och utredare

Carina Nilsson

Carina Nilsson

0652-362 98
073-274 35 99

Skicka meddelande till

Länkar

Länkar till experter på EU:s olika stödprogram för projekt​

  • ESF-rådet
  • SKL
  • Tillväxtverket Region Gävleborg
  • Vinnova
  • Hjälpmedelsinstitutet
  • Skolverket


Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner