Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 15 november 2018

EU - samverkan

Flera kommunala utmaningar och utvecklingsbehov är gemensamma för kommuner över hela EU. Nordanstigs kommun har stora möjligheter att utvecklas starkare genom att samverka med andra länder, Regioner och kommuner det ger oss nya perspektiv och ny kompetens som kan bidra till en positiv utveckling. Detta gäller även kommunens ideella organisationer och föreningar och för näringslivet.

Som kommun kan vi ingå i internationell projektsamverkan och söka om medfinansiering från en mängd EU program (sektorprogram och strukturfondsprogram) och från nationella stödprogram.

Strategiska partnerskap viktiga i projektsamverkan

I projektsamverkan är det viktigt att skapa strategiska partnerskap (samarbeten) och vara innovativ. Projektens samarbetspartners kan bestå av kommunala organisationer, tillsammans andra offentliga myndigheter och verk, akademien, ideella sektorn och även inom vissa ramar näringslivet.

Nordanstigs kommun är medlem i Central Sweden

På Central Swedens office finns information om EU:s sektorsprogram. Central Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting/regioner i Dalarna-, Gävleborgs- och Örebro län  med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i Mellansverige.  Nordanstigs kommun är medlem i Central Sweden vilket innebär bl.a att Central Sweden erbjuder stöd i att utveckla projekt inom sektorsprogrammen.

Länkar till experter på EU:s olika stödprogram för projekt hittar du i högerspalten.Uppdaterad: 2018-02-20

Sidansvarig: Verksamhetschef kommunledningskontoret

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Processledare och utredare

Carina Nilsson

Carina Nilsson

0652-362 98
073-274 35 99

Skicka meddelande till

Länkar

Länkar till experter på EU:s olika stödprogram för projekt​

  • ESF-rådet
  • SKL
  • Tillväxtverket Region Gävleborg
  • Vinnova
  • Hjälpmedelsinstitutet
  • Skolverket


Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner