Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

EU-stöd

Länder och regioner i EU utgår från delvis olika förutsättningar och olika problem, för att tillmötesgå detta finns ett sort antal EU-program. Sektorprogrammen inriktas på olika tematiska områden som:

  • Energi
  • Hälsa
  • Informationsteknik
  • Kultur
  • Miljö
  • Näringsliv
  • Regional utveckling och sammanhållning
  • Sysselsättning och socialpolitik
  • Ungdom
  • Utbildning, utbyten och praktik

På Central Swedens office finns information om EU:s sektorsprogram. Central Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting/regioner med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i Mellansverige  Nordanstigs kommun är medlem i Central Sweden vilket innebär bl.a att Central Sweden erbjuder stöd i att utveckla projekt inom sektorsprogrammen.

Prioriterade insatsområden

Strukturfondsprogrammen har fyra prioriterade insatsområden; Innovation och förnyelse, Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, Tillgänglighet, Strategiskt gränsöverskridande samarbete. Programmen erbjuder projektmöjligheter inom flera olika områden som bidrar till ekonomisk, social och en hållbar utveckling.

På Tillväxtverkets hemsida och även på Sveriges kommuner och landstings hemsida finns utförlig information om EU:s strukturfonder.

Inom varje EU-program finns förutsättningar för att söka stöd för projekt inom olika insatsområden som entreprenörskap, kompetensutveckling, ökat arbetskraftsutbud, natur- och kulturvärden, kultursamarbeten, biologisk mångfald, förnyelsebar energiproduktion, ungdomsutbyten.

EU-projektens innehåll

EU-projekten ska vara innovativa utvecklingsprojekt och ge en extra dimension till det arbete man redan utför och göra verksamheter effektivare och bättre. Projekten ska även knyta an till målen för ökad konkurrenskraft, tillväxt, social sammanhållning och hållbar samhällsutveckling som finns på nationell, regional och lokal nivå.

För varje EU-program finns särskilda bestämmelser som anger nivå av medfinansiering från EU, vilka partners som bör ingå i projektsamarbetet, förfarandet vid ansökning, ansökningstider mm. Allmän information finner du under "Delta i EU-projekt". För de flesta program finns ett svenskt organ utsett som har goda kunskaper om programmet ifråga.

För projekt inom Sverige finns de nationella och regionala programmen som ger 40 - 50 % medfinansiering från EU. Övriga program kräver oftast transeuropeiskt samarbete mellan -partners från flera länder och ger vanligtvis 50 % medfinansiering.


Uppdaterad: 2018-02-20

Sidansvarig: Verksamhetschef kommunledningskontoret

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Processledare och utredare

Carina Nilsson

Carina Nilsson

0652-362 98
073-274 35 99

Skicka meddelande till

Länkar

Länkar till experter på EU:s olika stödprogram för projekt​


Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner