Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Ekonomi

Ekonomiavdelningen är en central servicefunktion för kommunens nämnder, förvaltningar samt för allmänheten i alla frågor gällande kommunens ekonomi.

Ekonomiavdelningen har hand om kommunens budget, bokslut, ekonomisk uppföljning och redovisning.

Kommunen budgeterar cirka 350 Mkr i skatter, 112 Mkr i statsbidrag och 18 Mkr i kommunal fastighetsavgift för 2013. En stor del av skatteintäkterna går till den service som kommunens innevånare har rätt till enligt lag, t.ex. skola och omsorg.

De avgifter kommunen tar ut för renhållning ska täcka det som den servicen kostar. De pengarna får inte användas till annan verksamhet.

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninnevånarna skall betala.

Förutsättningar för att bedriva verksamheten varierar beroende på skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge, glesbygdsgrad m.m. För att utjämna dessa skillnader finns generella system för både inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna.

Uppdaterad: 2018-11-09

Sidansvarig: Björn Hylenius, ekonomichef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Ekonomichef

Björn Hylenius

Margareta Tamm-Persson

0652-361 63

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner