Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är till för att ge människor stöd i att hitta lösningar på sina ekonomiska problem.

Rådgivningens grund utgörs av arbetet med en hushållsbudget, vilket innebär en total genomgång av alla inkomster och utgifter, tillgångar och skulder. Tillsammans med den rådsökande diskuterar budget- och skuldrådgivaren olika lösningar på skuldproblem. För att dessa lösningar ska fungera är det viktigt med en helhetsbild, att kunna sortera olika slag av problem, och förstå hur de olika problemen påverkar varandra.

Syftet med rådgivningen är att få en lösning på de ekonomiska problemen också på sikt och inte bara för stunden.

Skuldsanering

För att ge de mest skuldtyngda en möjlighet att bli skuldfria finns skuldsaneringslagen. Kommunen är enligt skuldsaneringslagen skyldig att hjälpa dig. Du kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få ett beslut om skuldsanering.

Skuldsanering kan du få om du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år och att det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Om du får ett beslut om skuldsanering väntar fem år då alla inkomster som du inte behöver för det absolut nödvändigaste gå till att betala skulder.

Ansök om skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. Budget- och skuldrådgivaren ger dig råd och stöd genom hela ansökningsprocessen. Det är sedan Kronofogdemyndigheten som beslutar om du har rätt till skuldsanering eller inte. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till tingsrätten.

Om Kronofogdemyndigheten beslutar att du har rätt till skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd av budget- och skuldrådgivaren under hela skuldsaneringsperioden.

Uppdaterad: 2016-12-19

Sidansvarig: Vanja Hylenius, budget- och skuldrådgivare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Budget- och skuldrådgivare

Vanja Hylenius

Gunilla Woxlin

0652-360 00 växel

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner