Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Ridleder

Vill du synas med dina kontaktuppgifter på denna sida, kontakta ansvarig för hästfrågan i kommunen.

Kommunen avsäger sig allt ansvar för enskilda utförares arbete.
Det är upp till dig som kund eller uppdragsgivare att kontrollera ansvar, behörighet och kompetens för den utförare du anlitar.

Hästar och allemansrätt

Allemansrätt är ingen lag utan bygger på sedvänjor framväxta genom århundraden. Allemansrätten tillkom i en tid då Sverige hade få invånare och vägnätet var glest eller obefintligt. Det uppstod en sedvänja att ta sig fram över annans mark och att där också slå läger över natten. Färdades man med häst var det tillåtet att låta hästen beta utmed vägen.

Att få vistas tillsammans med hästen i skog och mark är en härlig del av hästlivet och något som svenskarna tar som självklart. Att ha häst som hobby eller yrke är populärt och hästmänniskorna är många. Detta medför ett naturligt slitage på naturen. Allemansrätten ger frihet att fritt röra sig över andras marker- under förutsättning att vi uppträder med respekt för naturen, markägare och andra människor som vistas där.
Texten är hämtad från LRFs hemsida

För vidare information om Hästen och Allemansrätten, se pdf. fil nedan.
Allemansrätten och ridningPDF

Ridleder i Hälsingland

http://www.ridledhalsingland.se/länk till annan webbplats

Ridleder i Nordanstig


Vi har en förhoppning om att utveckla ridleder i kommunen och hoppas på ett samarbete med föreningar, privata intressenter och markägare.

Boende under turen

Stall Sayrah
Susanne Pettersson
Haddungsnäs, Bergsjö
Telefon 0652-712 43, 076-226 09 03

Att bada med häst

Foto Mikaela Zackrisson

Foto Mikaela Zackrisson

Uppdaterad: 2016-03-29

Sidansvarig: Susanne Pettersson

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Ansvarig för hästfrågan

i kommunen

Susanne Pettersson

070-554 87 15


Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner