Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Kommunarkiv

I kommunkontoret finns kommunarkivets centrala arkiv. Kommunstyrelsen utövar som arkivmyndighet tillsyn över hela kommunens arkivvård och verkställer genom kommunarkivet beslut i arkivfrågor och ger anvisningar och råd.
Kommunarkivet förvarar och vårdar arkivhandlingar från kommunens olika verksamheter, ger service till allmänheten samt lämnar ut handlingar som efterfrågas av privatpersoner och forskare.
Kommunens arkiv måste bevaras och hållas tillgängliga för allmänhetens insyn, för handläggning av olika frågor, för att säkerställa rättsliga förhållanden samt för den framtida forskningen och det nationella kulturarvet. Denna verksamhet regleras av kommunens arkivreglemente.

Kommunarkivet omfattar förutom Nordanstigs kommuns handlingar från 1974 även arkiv från Bergsjö, Gnarps, Harmångers, Hassela, Ilsbo och Jättendals kommuner.
1862 års kommunreform innebar ett skiljande mellan den kyrkliga och borgerliga kommunen och de flesta av våra äldsta handlingar är protokoll från kommunalstämma och kommunalnämnd från 1863. Vi har dock enstaka ännu äldre handlingar, de äldsta från 1716.
Harmångers, Ilsbo och Jättendals kommuner bildade 1952 Harmångers kommun som tillsammans med Bergsjö, Gnarps och Hassela kommuner bildade Nordanstigs kommun 1974.

Du är välkommen att ställa frågor och besöka oss, det finns möjlighet att få kopior på arkivhandlingar och i regel kan vi ordna plats i kommunhuset för att sitta och studera arkivhandlingar. Det är önskvärt om du innan meddelar dessa önskemål i så god tid som möjligt.

Förutom Nordanstigs kommuns arkiv är också följande arkiv förtecknade och förvaras hos och vårdas och förvaltas av Nordanstigs kommunarkiv.

Arkivbildare

Tid

Bergsjö kommun1716 - 1973
Gnarps kommun1816 - 1973
Harmångers kommun1769 - 1973
Hassela kommun1842 - 1973
Ilsbo kommun1866 - 1951
Jättendals kommun1844 - 1951
Samarbetsnämnden i Bergsjöblocket1963 - 1972
Sammanläggningsdelegerade i Bergsjö kommunblock1973
Stiftelsen Ersk-Matsgården1973 - 1996
Älvåsens Fritidsanläggningar AB1978 - 1986
Nordanstigs Bygg- och Mark AB1990 - 1994
Nordanstigs Fastighets AB1980 - 1994
Föreningen Nordanstigs Hälsocentral och Nordanstigshälsan AB1978 - 2001
Kommunalförbundet för anordnande av hem för kroniskt sjuka i Bergsjö (Bergsjö sjukhem)1937 - 1982

Uppdaterad: 2017-01-20

Sidansvarig: Monica Enros, servicesamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Administratör

Helena Havela

Barbro Björklund

0652-360 15

Besöksadress
Bergsjögården
Södra Vägen 4
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

  • Ingen giltig användare vald.

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner