Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Arkivbeskrivning

Enligt lag skall varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning

Det främsta syftet med denna är att ge utomstående en överblick
över vad som kan finnas att hämta i myndighetens arkiv och hur
detta arkiv är organiserat. Arkivbeskrivningen skall ge information
om vilka slag av handlingar som kan finnas i arkivet.

Det är ett led i offentlighetsarbetet för att öka tillgången till allmänna
handlingar men naturligtvis är det till nytta även för oss själva i
kommunförvaltningen.

Arkivbeskrivning för ekonomikontoretPDF

Arkivbeskrivning för kanslietPDF

Arkivbeskrivning för personalkontoretPDF

Arkivbeskrivning för byggnadsnämndenPDF

Arkivbeskrivning för samhällsbyggnadskontoretPDF

Uppdaterad: 2016-03-29

Sidansvarig: Monica Enros, servicesamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Administratör

Helena Havela

Barbro Björklund

0652-360 15

Besöksadress
Bergsjögården
Södra Vägen 4
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

  • Ingen giltig användare vald.

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner