Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 18 november 2018

Alternativa behandlingsformer inom socialomsorg

Uppdraget

Offentlig sektor genomgår en stor förändring

Offentlig sektor genomgår en stor förändring, från att ha varit utförare själv, till att nu även bli beställare av tjänster och service. Den politiska inriktningen är tydlig, tjänstesektorn inom vård och omsorg har stor tillväxtpotential enligt nationell-, regional- och lokalpolitisk inriktning.

För att bemöta denna kompetensförflyttning från att vara utförare till att även bli beställare krävs en kompetensutveckling för kommunorganisationen. Mindre kommuner har här sämre förutsättningar än större kommuner att upprätta beställarorganisationer, för att bygga den interna kompetensen. Mycket beroende på att kommunala finanser sjunker drastiskt och neddragningar måste genomföras och då är detta ett område som hamnar långt ner på skalan.

Likväl som det behövs nationella standars för vård och omsorg, behövs kriterier och krav på externa utförare. Inom LOV projektetöppnas i nytt fönster genomförs detta inom äldreomsorgen, men kommunens övriga verksamheter så som Individ och familjeomsorgen, förskola och skola behöver också upprätta dessa kriterier.

Beställarens krav på utföraren

Vad som saknas i dag är beställarens krav på utföraren och här har kommunen en viktig roll att fylla. Beställarens krav på utföraren är viktigt i flera sammanhang utifrån ett kommunperspektiv, vi ska leverera vård och omsorg på lika villkor till samma kostnad. Det innebär att vi måste ha kompetens att ställa höga krav på faktorer som: kvalitén på innehåll, kompetens och utbildning, erfarenhet och kostnad. Den politiska viljeinriktningen är i ett första steg att öppna upp för valfrihetssystem inom äldreomsorgen, och nu kommer också kraven på att kommuner öppnar möjligheten för privata förskolor och skolor.

Uppdaterad: 2017-06-05

Sidansvarig: Carina Nilsson, utredare/utvecklare

Prenumeration & synpunkter

Kontakt

Utredare/utvecklare

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner