Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Aktiviteter 2012

Mot en innovativ vård och omsorg

En konferensserie om tre konferenser med olika huvudämnen

Första konferensen, Omvärldsspaning – mot morgondagens välfärd

Den 31 augusti samlades förtroendevalda och tjänstemän, företagare och näringslivsorganisationer från länets kommuner för konferensen,

Omvärldsspaning – mot morgondagens välfärd

. Projekt Alternativa driftsformer Gävleborg stod som värd och temat var morgondagens förväntningar och den svenska välfärden.


Mats Olsson, framtidsstrateg på Kairos Future gav en översikt av utvecklingen från början av 1900-talet och fram till våra dagar, men pratade också om troliga framtidsscenarion och den omdaning som vård- och omsorgssektorn står inför.


Mats Olsson talar om Framtidens vård och omsorg

Mats Olsson talar om Framtidens vård och omsorg

Regeringens äldresamordnare deltog

På talarlistan fanns också Eva Nilsson-Bågenholm, regeringens äldresamordnare som berättade om regeringens satsning på de mest sjuka äldre och hur Gävleborgs län står sig i de kvalitetsmätningar som görs för att förbättra vården och omsorgen. Dagen avslutades med grupparbeten och diskussioner.

Eva Nilsson-Bågenholm berättade om regeringens satsningar bland annat.

Eva Nilsson-Bågenholm berättade om regeringens satsningar bland annat.

Omvärldsspaning – mot morgondagens välfärd

Omvärldsspaning – mot morgondagens välfärd var den första konferensen i en serie om tre och kommer att följas av konferenserna:


  • En ny generation – en ny organisation?
  • Konkurrens, alternativa driftsformer
  • valfrihet – motorer för morgondagens välfärd?


Syftet med konferensserien, - Mot en innovativ vård och omsorg är att sprida kunskap om den omformning som vård- och omsorgssektorn står inför samt att bygga nätverk mellan bland annat företagare, ideella organisationer, förtroendevalda och kommunala tjänstemän för utveckling av tjänstesektorn.


Många intresserade deltagare på konferensen

Många intresserade deltagare på konferensen


Samverkansprojekt ska skapa entreprenörskap och tillväxt inom vård- och omsorg

Projekt Alternativa driftsformer Gävleborg som är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Gävle, Hudiksvall, Nordanstig och Ljusdal ska genom att stimulera till entreprenörskap inom och genom offentlig sektor med fokus på vård och omsorg skapa tillväxt i Gävleborgs län. Projektet handlar således om att ta tillvara och utveckla entreprenörskap inom kommunernas egna verksamheter samtidigt som fler företag etableras och utvecklas inom vård- och omsorgsområdet. Projektet stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).


En ny generation – en ny organisation?

Den 5 oktober genomfördes Alternativa driftformer Gävleborgs andra seminarium, En ny generation – en ny organisation?


Från sommarlovsprojekt till företag

Oscar Lundin, Benjamin Kainz och Arvid Morin grundarna av Ung Omsorg inspirerade deltagarna med berättelsen om hur det kom sig att de hamnade i vård- och omsorgssektorn. Hur de med ett innovativt ledarskap och stor entusiasm har skapat en verksamhet, - från att vara ett sommarlovsprojekt under gymnasietiden till att bli ett företag som organiserar cirka 450 ungdomar runt om i landet. Oscar, Benjamin och Arvid poängterade att Ung Omsorg inte tar över omsorgsarbetet på de äldreboenden där de är verksamma, deras uppdrag är att ”ge det lilla extra till de som bor på äldreboenden”.


Ung företagsamhets-företag är vi bra på i Gävleborg

Ung Omsorg som startades som ett UF-företag (ung företagsamhet) under gymnasietiden jobbar idag under rubriken Välfärd 2.0 med socialt entreprenörskap runt om i världen.  Helen Åkerlind, regionchef på Ung Företagsamhet Gävleborg inledde sitt anförande med att prata om entreprenörskap och kreativitet. Hon betonade att vi i Gävleborgs län är duktiga på att ta till vara den resurs som Ung företagsamhet är och att Gävleborgs län är ett av det län i Sverige där flest ungdomar under sin gymnasietid passar på att starta ett UF-företag. Men säger hon, UF-företagen startas vanligtvis av elever från de tekniska programmen, det är allt för få elever från omsorgsprogrammet som deltar i Ufs verksamhet, något som Helen hoppas på ska förändras under de närmaste åren.

Gruppdiskussioner om värderingar

Efter inspirerande anförande tog gruppdiskussionerna vid, dessa handlade bland annat om generationsskillnader i värderingar bland kunder och personal och om attraktionen till att jobba i omsorgssektorn.


Den 19/11 är det dags för det sista seminariet i konferensserien:

"Mot en innovativ vård och omsorg"

Denna gång kommer det att handla om konkurrens, alternativa driftsformer och valfrihet.


Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner