Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 9 december 2018

Sammanställning av undersökningen Bo bra på äldre dar

Sammanställning av undersökning i projektet Bo bra på äldre dar i Nordanstigs kommun genomförd under november månad 2011.
 
Enkätens målgrupp blev invånare i kommunen 60-80 år. Slumpvis uttagna personer, 25 procent från varje kommundel och lika många kvinnor som män.
Sammanlagda utskicket blev 645 enkäter. Fullständigt ifyllda och inskickade i rätt tid var 452 stycken. Detta gör då en svarsfrekvens på 70 procent och kan då anses vara mycket tillförlitligt.
 
Kommunens pensionärsråd och handikappråd fick bli en testgrupp och komma med synpunkter på frågorna och om det behövde göras något tillägg. Efter detta lades det in frågor utifrån deras synpunkter.
 
Egna kommentarer kunde läggas in under varje fråga och även i slutet av enkäten.
 
Projektet har finansierats med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som pågår fram till december 2012. Syftet är att stimulera till nytänkande, kreativitet och utveckling vad gäller bostäder och boendemiljöer för äldre.

Redovisning av enkäten


Redovisning av enkäten om hur invånare i Nordanstigs kommun vill bo på äldre darPDF

Rapport från projektet


Projektredovisning - Bo bra på äldre darPDF

Projektredovisning - Bo bra på äldre dar, sammanställningPDF

 

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: Berit Danielsson

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef

Gunilla Voxlin

Gunilla Woxlin

Telefon
073-274 35 93

Besöksadress
Sörgården
Bållebergsv. 5A
Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner