Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Bredband till små orter

Bredband till små orter — Bergsjö, Gnarp och Stocka

Syftet med bredband till små orter är att ge fler företag och Nordanstigsbor möjlighet till snabb uppkoppling mot Internet.

EU-projekt:

Nordanstigs kommun beviljades medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden för projekt Bredband till små orter — Bergsjö, Gnarp och Stocka.

Projektet avsåg orts- och områdesnät i Bergsjö tätort etapp II, Gnarp etapp I och Stocka etapp I och uppgradering av den tekniska kapaciteten i befintligt nät. Projektet var ett samverkansprojekt mellan Nordanstigs kommun och Fiberstaden AB.

Projektperioden sträckte sig från 2010 till 2011-11-30. Av projektets beräknade faktiska kostnad 5 050 700 kronor har beviljats stöd ur EU:s strukturfonder med 50% men högst 2 525 350 kronor. Fiberstadens medfinansierar projektet med 1 025 350 kronor och Nordanstigs kommun med resterande kostnader.

Fastighetsägare inom de utvalda områdena i Gnarp och Stocka fick möjlighet att ansluta villan, fritidshuset eller företaget via fiber till Nordanstigs stadsnät.  

I Gnarp är grävningar och kundanslutningar slutförda. I Stocka område 1 och Rönnskär, Stocka är grävningarna avslutade och merparten av kundanslutningarna gjorda. Jobbet med att ansluta de kunder som är kvar fortsätter löpande.

Övrig information

Strukturfondpartnerskapet i Norra Mellansverige har uppdraget att prioritera ansökningar till EU:s regionala fonder för Gävleborg
Det är Tillväxtverket som handlägger projektansökningarna.

Till EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2016-08-04

Sidansvarig: Fiberstaden AB, 0650-55 60 00

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner