Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

Effektiviserad äldre och handikappomsorg - en förstudie

Ett delprojekt inom Kluster-E

Projektet avslutat i december 2009

Effektiviserad äldre- och handikapp omsorg — en förstudie är, ett delprojekt inom Kluster E.
Målsättningen inom projektet är att kartlägga olika faktorer som bildar underlag till ett resursfördelningssystem.

Med hjälp av ett resursfördelningssystem kan man fördela de befintliga resurserna till verksamheterna inom äldre- och handikappomsorgen. Det vill säga att på ett enkelt, rättvist och effektivt sätt fördela de resurser som bildar grunden för planering av personal i verksamheterna. Resursfördelningssystem tydliggör var resurserna behövs och fördelas på ett rättvisare sätt, till exempel om ett boende som har få kunder med stora behov får då mer resurser än ett boende med många kunder med små behov. Detta kan resultera i att personalresurserna tas tillvara på ett bättre sätt. Genom att fördela resurser utifrån behov ökar personalens förståelse för varandras verksamheter och ger en ökad flexibilitet och erfarenhet.
 
Resultatet av delprojektets förstudie visar att vi har identifierat verksamhetssystem som kan tillhandahålla hela kedjan från beslut hos kunden och beställning till utförare vidare till resursfördelning i verksamheten.

Sveriges Kommuner och Landsting
Region Gävleborg
Kluster-e

Uppdaterad: 2016-08-04

Sidansvarig: Margareta Åström

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Projektledare

Ann-Louise Eriksson

Projektadministratör

Margareta Åström
Margareta Åström
Telefon
073-275 27 38
Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner