Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 18 november 2018

Fornminnen i Nordanstig

Projektet Fornminnen i Nordanstigs kommun ska mynna ut i en broschyr om utvalda fornminnen i Nordanstigs kommun. Skyltning på vissa platser är också aktuell.

Nordanstigs kommun har 2013 beviljats LONA stöd för projektet Fornminnen i Nordanstig.

Syfte

Syftet med projektet är att informera besökare om de fornminnen som finns i kommunen, dels genom en broschyr, dels genom informationsskyltar vid de utvalda objekt som saknar sådana. Projektet kan också ses som ett första steg mot en kommande kulturvårdsplan. På lång sikt syftar projektet också till att öka kunskapen och intresset för kulturhistoria hos såväl befolkare som besökare.

Kommunens historia

Strävan är att de utvalda platserna tillsammans ska berätta om kommunens historia från olika tidsepoker och utifrån skilda näringsfång. Om spår från både välbärgade och obesuttna. Ett urval av både tidigare välkända fornminnen och sådana som tidigare mest uppmärksammats lokalt.

Aktörer

Projektet sker i samverkan mellan Nordanstigs kommuns samhällsbyggnadskontor och Nordanstig Turism ekonomisk förening. Anställda projektledare är Christina Bäckman-Günther och Ulrika Christiansson. Även en referensgrupp deltar aktivt i arbetet. En viktig del av projektet är också dialog med kommunens hembygdsföreningar och andra intresserade, bl.a. genom sockenvisa möten och gemensamma besök på platserna.

Projekttid

Projektet pågår till och med 31 december 2013, och skall slutredovisas senast den 31 mars 2014.

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: Christina Bäckman-Günther och Ulrika Christiansson, projektledare och Mats Widoff, samhällsbyggnadschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner