Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Frivillig i Gävleborg etapp II

Frivillig i Gävleborg är ett projekt som startades då det finns ett  behov för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn att få kontakt med innevånare och föreningar i kommunen, för att stärka integrationen i samhället samt etableringen på arbetsmarknaden. Nu fortsätter Frivillig i Gävleborg etapp II.

Projektet Frivillig i Gävleborg avslutades i maj 2014 och går nu in i etapp II med nya statliga medel från §37a som ska användas för "insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122)."

Projektägare och samverkansparter

Nordanstigs kommun är projektägare i samarbete med samtliga kommuner i Gävleborgs län. Andra samverkansparter är Arbetsförmedlingen, Hälsinglands och Gästriklands idrottsförbund, SISU-idrottsutbildarna, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Kyrkan, Rotary, Equmenia och Länsstyrelsen Gävleborg.

Kommunerna i Gävleborgs län samverkar i dag på många olika sätt när det gäller mottagande av flyktingar och ensamkommande barn inom Integration Gävleborg. En utökad samverkan med den civila sektorn skulle kunna ske på liknande sätt i Gävleborgs kommuner.

Syftet med Frivillig i Gävleborg etapp II

Syftet med Frivillig i Gävleborg etapp II är att under projekttiden implementera fungerande samverkansformer utifrån den grund som lagts under förstudien. Detta för att respektive kommun i nästa steg ska kunna erbjuda nyanlända flyktingar och ensamkommande barn ett väl fungerande mottagande där både ideell och offentlig sektor samverkar.

Det vi huvudsakligen kommer att jobba med fram till årsskiftet är att hitta sätt för ideell och offentlig sektor att i större utsträckning samverka i integrationsarbetet för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn. Vidare ska vi sammanställa exempel på olika integrationsaktiviteter som sker runt om i länet. Exempelsamlingen är främst tänkt för de som jobbar inom offentlig sektor med nyanlända flyktingar och ensamkommande barn. Detta för att de ska veta vilka verksamheter som pågår i den egna kommunen som kan vara bra att tipsa nyanlända om. Det kan vara språkcaféer, mötesplatser eller andra former av aktiviteter.

Projektet avslutas 30 april 2015

Frivillig i Gävleborg etapp II inleddes i juni och projektet kommer att pågå fram till 30 april 2015. Under denna period forstätter samma projektledare som tidigare att arbeta runt om i länet.

Kontakta oss gärna med idéer, tankar och förslag.

Kontaktpersoner

Projektledare Gästrikland
Rebecca Mårtensson

Projektledare Hälsingland
Marika Engberg
Telefon 070-218 49 52
e-post marika.engberg@nordanstig.se


Länkar

Flyktingenheten - Nordanstigs kommun

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: Marika Engberg, projektledare Hälsingland

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Flyktingsamordnare

Marika Engberg

Marika Engberg

0652-363 37
070-218 49 52

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner