Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

Jämförelseprojektet

Projektet avslutades 2009

Jämförelseprojektet; Nätverk JÄMFÖRA
 
Nordanstigs kommun deltar i ett kvalitets- och jämförelseprojekt som drivs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), RKA (Rådet för främjande av Kommunala Analyser) samt Finansdepartementet. Nordanstigs kommun arbetar i ett nätverk, benämnt JÄMFÖRA, tillsammans med Sandviken, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal, Söderhamn och Älvdalen.
 
Tidsplan: Tre år. Varje halvår går projektet in på olika områden inom kommunens verksamheter.
 
Syfte: Hitta arbetssätt för att ta fram jämförelser av kostnader och kvalitativa resultat som leder till praktiska förbättringar av verksamheterna. Inriktningen ska vara att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Goda exempel, som är inspirerande för ett eget lokalt förbättringsarbete, ska lyftas fram från alla deltagande kommuner. Ta fram mått som belyser kvaliteten ur ett medborgarperspektiv.
 
Första projektdelen är Information, tillgänglighet och kommunikation. Projektgruppen tittar information på kommunernas respektive hemsida samt tryckt material gällande alla verksamheter. Denna del ska vara klar i en sammanställd rapport och presenteras för styrgruppen den 29 januari 2008.
 
Därefter kommer ett nytt område att belysas under ett halvårs tid. Vilket nästa område blir, bestäms av styrgruppen, som består av en politiker samt kommunchef eller ekonomichef från respektive kommun.  

Uppdaterad: 2016-12-19

Sidansvarig: Berit Burman

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner